Trích từ Dân Chúa

Hướng về Thái Hà: Lời chứng của Cha Vũ Ngọc Bích, DCCT

Thái Hà

Lễ cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà 28.8.2008
Lời dẫn: Lm Lê Quang Uy, DCCT

ChaVuNgocBich-DCCT-355px.jpg

Download (687 Kb)

Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/huong-ve-thai-ha-loi-chung-cua-cha-vu-ngoc-bich-dcct/