Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hướng về Thái Hà: Lời chứng của Cha Vũ Ngọc Bích, DCCT

§ Thái Hà

Lễ cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà 28.8.2008
Lời dẫn: Lm Lê Quang Uy, DCCT

ChaVuNgocBich-DCCT-355px.jpg

Download (687 Kb)

Thái Hà

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 28.08.2008. 18:17