Trích từ Dân Chúa

30.12.2007 buổi cầu nguyện và ký đơn trước toà Khâm Sứ

Thẳng Tiến

• Tập hình buổi cầu nguyện và ký đơn trước Toà Khâm Sứ

Sáng nay, 30 tháng 12 nam 2007, 18 Tân linh muc của GP Hànội (vừa được truyền chức ngày 20/12 vừa qua) đã về dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại nhà thờ chính tòa Hànội.

Sau Thánh lễ, các tân linh mục và đông đảo giáo dân đã cùng rước sang cầu nguyện trước toà Khâm Sứ. Các nhân viên an ninh và chính quyền đã nhất quyết không mở cổng. Phố nhà chung đã trở nên chật ních. Cộng đoàn cùng hợp lời cầu nguyện sốt sắng.

P5290209.jpg

• Tập hình buổi cầu nguyện và ký đơn trước Toà Khâm Sứ


Sau khi cầu nguyện xong, mọi người cùng vào sân Toà Tổng Giám Mục để ký vào đơn kiến nghị đề nghị trả lại tài sản Giáo hội, để gửi lên chính quyền Việt Nam và quốc tế.

Thẳng Tiến

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/30122007-buoi-cau-nguyen-va-ky-don-truoc-toa-kham-su/