Trích từ Dân Chúa

Ngày 7 tháng 4: Kính Thánh Jean Baptiste de la Salle

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (07/04/2006) -- “Ngày kính thánh Gioan Lasan là ngày vui mừng của các Sư Huynh Trường Công giáo (Frères des Écoles chrétiennes) và cho tất cả những ai xuất thân từ các trường Thầy Dòng.”

Ðấng sáng lập Dòng sinh tại Reims. Sau khi tốt nghiệp tại Ðại học Sorbonne và hòan tất thần học ở chủng viện Saint Sulpice, thánh Gioan được nhận lảnh chức linh mục, sau đó ngài được giao phó trọng trách tổ chức các trường học để dạy dỗ con cái các gia đình nghèo khó dân dã trong các họ đạo. Vị Kinh sĩ trẻ tuổi này đã tỏ ra là một nhà sư phạm tài ba và hòan hảo, một nhà giáo dục đầy sáng tạo, đã đề ra những đường hướng mới trong việc đào tạo những thầy giáo giỏi và tận tâm.

Ngài là đấng đầu tiên tổ chức một nền giáo dục đại chúng hướng về nhân bản và những căn bản giáo lý Công giáo để đào tạo những người Kitô hữu lý tưởng. Ngài đã kết hợp giáo dục và huấn luyện, khoa học và luân lý đức tin một cách tuyệt vời. Ngài đã đào tạo được những nhà giáo dục đầy khả năng và nhiệt tình, đó là Cộng đồng đầu tiên của các Sư Huynh Trường Công giáo. Chính tại thành Reims “Lớp Huấn luyện Sư phạm đầu tiên được ra đời.”

Lấy Trường học Chúa Kitô làm căn bản và nguồn gốc cho mọi công việc và hành động, thánh Gioan Lasan đã hy sinh và từ bỏ chức vụ đầy hứa hẹn cùng tất cả tài sản, rút lui về sống một cuộc đời cầu nguyện và hãm mình, hiến dâng làm công việc dạy dỗ giới trẻ.

Năm 1694 ngài được bầu lên làm Bề trên Tổng quyền đầu tiên của Dòng Sư Huynh. Ngoài công việc viết những Luật dòng cho các Sư Huynh, thánh Gioan còn viết những sách sư phạm mở đường cho một đường hướng sư phạm mới mẽ: “Sách dạy đọc vần”, “Bổn phận người Công giáo”, “Công dân giáo dục dành cho người Công giáo”. Thánh Gioan là nhà giáo dục tôi trung của Chúa Kitô, qua đời ngày 7 tháng 4 năm 1719.

Mặc dù gặp những khó khăn và chống đối, trường học các Sư Huynh đã có mặt khắp nước Pháp thời bây giờ và ngày nay đã lan tràn khắp cùng thế giới. Riêng tại Việt nam trường các Thầy Dòng đã góp công rất nhiều trong việc đào tạo thanh thiếu niên trong quá khứ, nhưng ngày nay thì các cơ sở giáo dục đã bị nhà nước tịch thu và không còn được phép mở trường dạy học nữa vì các Sư huynh dạy những điều nhân nghĩa nghịch lại với đường lối của nhà nước Cọng sản.

Thánh Jean Baptiste de la Salle được Ðức Giáo Hoàng Pius XII tôn phong là “Bổn mạng các nhà giáo dục Công giáo”.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-7-thang-4-kinh-thanh-jean-baptiste-de-la-salle/