Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2016

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đọc nhiều nhất

10 bài được đọc nhiều nhất trong 7 ngày qua

  1. Đức Thánh Cha chia buồn cựu Chủ Tịch Fidel Castro qua đời
  2. Về việc an táng cho người dự tòng và trẻ em chết trước khi được rửa tội
  3. Suy niệm lễ kính thánh Anrê Tông Đồ
  4. Trung tâm giúp các phụ nữ bị buộc phải hành nghề mại dâm ở Siviglia
  5. Đến thăm khu nhà hưu dưỡng của các linh mục...
  6. Để gặp Chúa Giêsu, chúng ta phải lên đường
  7. Phục vụ bao nhiêu là đủ?
  8. Người dân Âu châu ngày càng sống lâu hơn, nhưng không phải luôn ở trong tình trạng sức khỏe tốt
  9. Thời gian mùa Vọng
  10. Đức Thánh Cha cám ơn những người cộng tác vào Năm Thánh

• Những bài đọc nhiều nhất trong 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 tháng qua.

Về Trang Nhất