Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đọc nhiều nhất

10 bài được đọc nhiều nhất trong 7 ngày qua

  1. Có Được Đem Tro Người Chết Trải Ra Ngoài Sông, Hồ, Biển Hay Không?
  2. Có Thánh Lễ Nào Dành Riêng Để Cầu Cho Ai Không?
  3. Hãy tạ ơn Chúa
  4. Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi vì hiệp nhất và hòa bình
  5. Phác hoạ chân dung một vị thánh: ĐHY John Henry Newman
  6. THĐGM Amazon: Đúc kết ngày làm việc thứ 3
  7. “Cây sự sống” của Vik Muniz
  8. ĐTC cám ơn chính quyền Bang Johor, Malaysia vì đã ân xá cho ba anh em người Mêxicô
  9. Nghi Thức Đặt Tay Là Gì Và Ai Được Phép Đặt Tay?
  10. ĐTC Phanxicô: Đức tin biến đổi tôi thành bạn hay thù địch với người khác?

• Những bài đọc nhiều nhất trong 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 tháng qua.

Về Trang Nhất