Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2015

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đọc nhiều nhất

10 bài được đọc nhiều nhất trong 7 ngày qua

  1. Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 19/03 – 25/03/2015: Phép lạ máu thánh Gennaro hóa lỏng trước mặt Đức Thánh Cha
  2. Công bố thống kê mới nhất của Giáo Hội Công Giáo
  3. Bầu khí tiền thượng hội đồng về gia đình bắt đầu sôi động
  4. Tin chấn động: Phi công phụ Airbus A320 đã cố ý lao xuống dãy Alpes gây ra tai nạn thảm khốc
  5. Lạy Đức GIÊSU, Khi Vào Nước Ngài, Xin Ngài Nhớ Đến Con!
  6. Đức Thánh Cha tái liên đới với các gia đình tị nạn Irak
  7. Hãy Tạ Ơn Chúa Vì Muôn Ngàn Đời Chúa Vẫn Trọn Tình Thương
  8. Đức Thánh Cha khích lệ giờ cầu nguyện cho hòa bình
  9. Bài giảng tại Santa Marta: Kitô hữu phải là những người có lòng xót thương
  10. Câu chuyện của Giuđa Iscariot

• Những bài đọc nhiều nhất trong 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 tháng qua.

Về Trang Nhất