Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đọc nhiều nhất

10 bài được đọc nhiều nhất trong 7 ngày qua

  1. Trung Quốc chính thức thông qua luật về các trại học tập cải tạo
  2. Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô hoãn lại việc cấp quy chế tự trị cho Chính Thống Giáo Ukraine
  3. Tổng Giám Mục Canada kêu gọi Giáo Hội hiệp nhất
  4. Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Donald William Wuerl, Tổng Giám Mục Washington
  5. Thượng Hội Đồng về Tuổi Trẻ: Phúc Trình của Nhóm C nói tiếng Pháp
  6. Cha Fra’ Narciso Cavazzola 53 năm truyền giáo ở Nhật Bản
  7. Sinh hoạt Thượng HĐGM thế giới về giới trẻ (4)
  8. Triều Tiên phải có thay đổi trước khi ĐGH có chương trình viếng thăm nước này
  9. Tiệm bánh người Công Giáo thắng trong vụ ‘gay cake’ tại Tối Cao Pháp Viện Anh
  10. Hạnh phúc qua việc trao ban

• Những bài đọc nhiều nhất trong 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 tháng qua.

Về Trang Nhất