Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thánh Lễ Gõ Nhịp Cho Cuộc Sống

§ Lm Giuse Trần Đình Long, SSS

Soạn theo Lm Paul Bernier, SSS

Nội Dung

 1. Thánh Lễ và Cuộc Sống
 2. Học hiểu về vũ điệu của Thiên Chúa
 3. Tiết nhịp triệu tập
 4. Cõi lòng rộng mở: Liên đới trong Đức Kitô
 5. Tiết nhịp kể chuyện
 6. Tâm trí rộng mở: Ở trong sự thật
 7. Tiết nhịp Ngôn Sứ
 8. Tầm mắt rộng mở: Đọc dấu chỉ thời đại
 9. Tiết nhịp nuôi dưỡng
 10. Đôi tay rộng mở: Dấn thân
 11. Tiết nhịp sai đi
 12. Cánh cửa rộng mở: Đến tận cùng thế giới
 13. Kết thúc vũ điệu

Lm Giuse Trần Đình Long, SSS

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.01.2005. 08:21