Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Mân Côi

§ Dân Chúa

Theo lịch phụng vụ của giáo hội, thì tháng Mười được dành đặc biệt để kính Đức Mẹ Mân Côi.

OurLadyofLourdes.jpg
 1. Những bài mới nhất
 2. Tràng Chuỗi Mân Côi Của Ba Má, Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 3. Cỗ Tràng Hạt Của Tôi, xuanha.net
 4. Tôi được ơn gọi làm linh mục là nhờ gia đình tôi đọc kinh Mân côi, Fr. Pietro Song Zhichun
 5. Thử cầu nguyện với tràng hạt Mân côi, xuanha.net
 6. Maria, Lời Kinh Mân Côi tuyệt vời, Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
 7. Kinh Kính Mừng (lời và minh họa), Sưu tầm
 8. Kinh Mân Côi, Lm Vũ Ngọc Bích
 9. Kinh Mân Côi - Lời kinh hòa bình, Lm Vũ Xuân Hạnh
 10. ÐTC: hai ý nghĩa quan trọng của tháng 10 là Tháng Mân Côi và là tháng Truyền Giáo, Lm Đặng Thế Dũng
 11. Đức Benedictô nói về kinh Mân Côi và các xứ Truyền Giáo, Đức ông Nguyễn Quang Sách
 12. Về bên Mẹ La Vang, Phan Hoàng Phú Quý
 13. 21/10 : Ngày Lần Hạt Mân Côi Toàn Cầu, Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu
 14. 31 Bài Suy Tư trong Tháng 10 - Tháng Mân Côi, dongcong.net
 15. 31 Bài Suy Niệm Vắn Trong Tháng Mân Côi, Lm Đoàn Quang, CMC góp nhặt
 16. 31 Bông Hồng Kính Dâng Mẹ Maria trong suốt Tháng Mân Côi, Lm Giuse Nguyễn Văn Thái
 17. Sức mạnh của chuỗi Mân Côi (Phần 1) | (2) | (3), Anthony Lê
 18. Tháng 10 - Tháng Mân Côi , Lm Giuse-Maria Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
 19. Cầu Nguyện Bằng Chuỗi Mân Côi, +GM JB Bùi Tuần
 20. Tháng Mân Côi và Việc Tái Truyền Giáo Chính Mình, +GM JB Bùi Tuần
 21. Chuyện Nhỏ Ðầu Xuân, +GM JB Bùi Tuần
 22. Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Nơi Đức Tân Giáo Hoàng, +GM JB Bùi Tuần
 23. Nhân Tháng Mân Côi Nhớ Lời Ðức Mẹ Nhắn Nhủ, +GM JB Bùi Tuần
 24. Người Tin Lành Nhìn Về Ðức Mẹ, Ðức Khánh
 25. Mẹ của Kinh Kính Mừng, Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
 26. Tháng Mười Và Fatima, +GM JB Bùi Tuần
 27. Ðức Maria, Bông Hoa Hường Mầu Nhiệm, +GM Giuse Ngô Quang Kiệt
 28. Mân Côi Nhiệm Mầu, Maria Lucia L. B.
 29. Lời Kinh Rất Thân Quen, Martin Lê Hoàng Vũ
 30. Sức Mạnh Và Niềm An Ủi Của Tràng Chuỗi Mân Côi, Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 31. Kinh Mân Côi Như Cánh Buồm Trắng Giữa Biển Đời Giao Động Quay Cuồng, Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 32. Danh Ca Bing Crosby Và Tràng Chuỗi Mân Côi, Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 33. Quyền Lực Nhiệm Mầu Của Tràng Chuỗi Mân Côi, Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 34. Chuỗi Mân Côi Và Sĩ Quan Pháp, Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 35. Hoán Cải Nhờ Tràng Chuỗi Mân Côi, Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 36. Tri Ân Đức Bà Mân Côi Pompei, Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 37. Tri Ân Đức Mẹ Mân Côi Maria, Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 38. Vị Tông Đồ Chuỗi Mân Côi, Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Đọc nhiều nhất Bản in 10.10.2006. 12:37