Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Các Linh Hồn

§ Dân Chúa

Theo lịch phụng vụ của giáo hội, thì tháng Mười Một là tháng đặc biệt dành để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Linh Hồn.

limbo.jpg
 1. Thị kiến Thiên Đàng và Hoả Ngục
 2. Tứ Chung (Sự Chết, Phán Xét, Thiên Đàng và Hoả Ngục), bài giảng của Lm Giuse Trịnh Đức Hòa, DCCT
 3. Nói Thêm Về Việc Xin Lễ Và Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn, Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
 4. Cuộc Đời Chóng Qua, Phó tế GB Nguyễn Văn Định
 5. 'GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn', Bùi Hồng Việt Sưu tầm
 6. 'Một Mai Tôi Sẽ Chết, Trên Đường Về Cõi Hết...', Lm Vĩnh Sang, DCCT
 7. Về Ý Nghĩa Sự Chết, Đ.Ô. Nguyễn Quang Sách
 8. Thánh nữ Marguerite-Marie Alacoque và linh hồn nơi luyện ngục, Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 9. Cánh chung các thể - Luyện tội, Lm Lương Đức Toàn
 10. Tháng Các Linh Hồn - Hiệu quả thực tiễn của một câu chuyện giả tưởng!, Lm Nguyễn Hữu Thy
 11. Cầu Nguyện Cho Các Đẳng Linh Hồn, Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 12. Lễ Các Ðẳng Linh Hồn: Mong đợi sự sống lại!Lm Nguyễn Hữu Thy
 13. Chết không phải là xa cách vĩnh viễn, Lm Trần Bình Trọng
 14. Những Lời Huấn Ðức của ÐTC Trưa Ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ, Lm Đặng Thế Dũng
 15. Chốn - Cõi - Lửa Đời Đời, Pt GB Nguyễn văn Định
 16. Tháng 11, Nghĩ Về 'Các Thánh Thông Công', Clara Nguyễn Diễm Trang
 17. Đức Mẹ Maria Giải Thoát Các Linh Hồn Luyện Ngục, Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 18. Hy Sinh Và Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Trong Lửa Luyện Tội, Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 19. Thánh trong đời sống chúng ta, Lm Đaminh Nguyễn ngọc Long
 20. Lời từ tấm bia mộ, Lm Đaminh Nguyễn ngọc Long
 21. Trở Về Nhà Cha, Lm Vũ Xuân Hạnh
 22. Sống Là Chuẩn Bị Chết, Lm Lê Văn Quảng
 23. Thiên Đàng—Luyện Ngục & Hỏa Ngục, Lm Ansgar Phạm Tĩnh
 24. Bóng Câu Cửa Sổ, Đỗ Tân Hưng
 25. Cảm Nghiệm Sống: Về Việc Phân Ưu & Chia Buồn, Pt GB Nguyễn Văn Định
 26. Lễ các Linh hồn - ngày 2-11, Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
 27. Mùa Xuân vĩnh cửu - Lễ Tại Nghĩa Trang, Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 28. Sự thanh luyện cần thiết, Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 29. Sự Chết (2), Giuse Bùi Huy Minh
 30. Cuộc đời trần gian, Lại Thế Lãng
 31. Ích Lợi Của Việc Xin Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Luyện Ngục Và Cho Mình, Lm Mark, CMC
 32. Nhân tháng cầu cho những người đã qua đời, +GM JB Bùi Tuần
 33. Cầu cho các linh hồn, Têphanô
 34. Bốn Bà Vợ - Suy niệm ngày Lễ Các Linh Hồn, Frère Trần An Phong
 35. Bài huấn dụ của Ðức Gioan Phaolô II: Suy tư về ngày các Linh Hồn, Ð.Ô. Nguyễn Quang Sách
 36. Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh sự cần thiết cầu nguyện cho các linh hồn trong Luyện ngục, Ð.Ô. Nguyễn Quang Sách
 37. Nghĩ về sự chết, +GM JB Bùi Tuần
 38. Ðời đời và niềm hi vọng Kitô giáo, Lm Augustinô Nguyễn Huy Tưởng
 39. Ý nghĩa việc cầu nguyện cho những người thân yêu, Ð.Ô. Nguyễn Quang Sách

Mục Lục »(các bài khác về tháng các Linh Hồn)

Đọc nhiều nhất Bản in 02.11.2006. 06:58