Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 10/06)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

#151 Tràng chuỗi Mân Côi

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Mẹ Maria, chúng con tin rằng tràng chuỗi Mân Côi mà Mẹ truyền cho chúng con đọc mỗi ngày là khí giới hùng mạnh nhất để chiến đấu chống lại ma quỷ. Xin cho chúng con biết đáp lại lời kêu gọi của Mẹ, sớm tối siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để loại trừ sức mạnh của ma quỷ và góp phần mang lại hoà bình cho thế giới.

#150 Trao ban không tính toán

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Mẹ Maria, với tràng chuỗi Mân Côi chúng con lập lại 2 tiếng Xin Vâng của Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con luôn noi gương Mẹ phó thác nơi Chúa và sống cho tha nhân.

#149 Ơn gọi làm chứng cho Chúa

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa, xin giúp con hiểu và đặt ơn truyền giáo của con trong khung cảnh cộng đồng giáo hội nơi con sinh sống, và xin ban cho cộng đồng giáo hội của con được sống trung thành với Tin Mừng của Chúa để có thể giúp phát sinh và phát triển những ơn gọi mới làm chứng nhân cho Chúa Amen.

#148 Còn non yếu

Nghe trực tiếp | Download
Nguyện xin Chúa hướng dẫn mỗi người chúng ta đến sự trưởng thành trong ý thức chứng nhân truyền giáo. Lạy Chúa, xin củng cố mỗi người chúng con trong tình yêu Chúa và ban cho mỗi người chúng con được ơn can đảm, trung thành làm chứng cho Chúa đến cùng Amen.

#147 Ý thức truyền giáo

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa, xin củng cố ý thức truyền giáo nơi mỗi người chúng con, để chúng con được luôn trung thành với sứ mạng của mình trong mọi hoàn cảnh Amen.

#146 Chứng nhân truyền giáo

Nghe trực tiếp | Download
Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người Kitô được ý thức vững mạnh về sứ mạng chứnh nhân truyền giáo và can đảm làm chứng cho đến cùng. Lạy Chúa, xin thương ban cho con được ơn trung thành cho đến cùng trong sứ mạng đã lãnh nhận. Amen.

#145 Sống chứng nhân

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ khẩn cầu cùng Chúa ban cho con được ơn can đảm sống chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ. Xin giúp con noi gương Mẹ mà luôn thưa "Xin Vâng" trước mọi lời mời gọi của Chúa trong mọi hoàn cảnh Amen.

#144 Sống tình mẫu tử

Nghe trực tiếp | Download
Nguyện xin Mẹ Maria khẩn cầu cùng Chúa ban cho mỗi người chúng ta được noi gương Mẹ, kết chặt tình hiệp nhất với Chúa Giêsu mỗi ngày một nhiều hơn Amen.

#143 Mẹ Maria luôn hiện diện ...

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Mẹ Maria, xin thương dẫn con về với Chúa. Amen.

#142 Tháng Mân Côi, tháng sám hối

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Mẹ Maria, cùng với tràng chuỗi Mân Côi dâng kính Mẹ trong suốt tháng Mười này, xin cho chúng con biết quyết tâm cải thiện cuộc sống, hầu mang lại cho gia đình sự êm ấm thuận hoà và góp phần vào việc cải tạo xã hội.

#141 Mẹ đã được mạc khải

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ của những kẻ tin. Xin cầu cùng Chúa cho chúng con được ơn trung thành mãi mãi trong đức Tin đã lãnh nhận. Amen.

#140 'Linh hồn tôi tung hô Chúa'

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa cùng với Mẹ Maria, chúng con ca tụng lòng nhân từ và trung tín của Chúa. Chúa đã thực hiện lời đã hứa. Xin thương ban cho mọi người chúng con, được can đảm thực hiện những gì mà chúng con đã hứa với Chúa kể từ khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, giây phút Chúa nhập thể vào trong đời sống chúng con. Và từ đó biết bao những lời hứa khác nữa, mỗi lần chúng con được Chúa thương mời gọi trở về.
Lạy Mẹ Maria, xin thương đến chỉ bảo cho con nhìn thấy lòng nhân từ và trung tín của Chúa trong đời sống con, để con luôn luôn dâng lời chúc tụng Chúa như Mẹ. Amen.

#139 Xin Mẹ hướng dẫn chúng ta

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân từ, Cha đã sai Con Một xuống trần để cứu rỗi chúng con. Như thế Cha đang nghĩ đến nhưng ai đói khát sự công chính, đói khát ơn cứu rỗi, đói khát được biết Cha và thương Cha, và dâng lời cảm tạ Cha. Chúng con chúc tụng Cha vì đã mạc khải tất cả kho tàng khôn ngoan và quyền năng vinh quang cho con người nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng con cảm tạ Cha vì đã cho chúng con nhìn thấy ân sủng của Cha được thể hiện nơi người tôi tớ Thiên Chúa là Mẹ Maria. Chúng con dâng lời cầu nguyện lên Cha nhân danh Chúa Giêsu. Xin cho chúng con biết khiêm tốn cởi mở tâm hồn đón nhận tình thương và lòng tốt của Cha. Xin giải thoát chúng con khỏi nô lệ sự ích kỷ, khỏi con người cũ. Xin thanh tẩy con người con bằng sức mạnh tình thương của Cha, để sau những đau khổ và khó khăn con thường gặp trong đời sống trở thành phương thể giúp con sống hướng về quyền năng cứu rỗi của Cha.
Lạy Mẹ Maria, Đấng đầy ân sủng. Xin cầu nguyện cho chúng con có thái độ mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân của Chúa như Mẹ. Amen.

#138 Sự khiêm tốn của Chúa

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Rất Thánh! Chúng con chúc tụng và tôn thờ Chúa để Chúa luôn luôn hạ xuống những kẻ kiêu căng, người quyền thế đàn áp và lỗi phạm bất công. Chúa luôn luôn đứng về phía những người bị áp bức thấp hèn, bị loại ra bên lề xã hội. Chúng con chúc tụng Chúa vì đã nâng dậy người tôi tớ Chúa là Chúa Giêsu Kitô và nâng cao Mẹ Maria, người nữ tì khiêm tốn của Chúa.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ thật là Đấng đáng khâm phục. Mẹ đã sống trọn hảo mầu nhiệm cứu rỗi, không bị cám dỗ bởi lòng yêu thích quyền năng oai phong. Xin Mẹ hãy cầu cùng Chúa ban cho chúng con khỏi sa vào chước cám dỗ, sống kiêu căng, bóc lột, lợi dụng kẻ khác Amen.

#137 Lời kinh hữu hiệu nhất

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Mẹ Maria, cùng với tràng chuỗi Mân Côi dâng kính Mẹ trong suốt tháng Mười này, xin cho chúng con biết quyết tâm cải thiện cuộc sống hấu mang lại cho gia đình sự êm ấm thuận hoà và góp phần vào việc cải tạo xã hội.

#136 Thị kiến hoả ngục

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa, Chúa đã tạo nên chúng con với một phẩm giá cao trọng và đã cứu chuộc chúng con một cách kỳ diệu hơn nữa. Xin cho chúng con luôn ý thức được phẩm giá cao trọng ấy nơi chính bản thân, và tôn trọng hình ảnh cao cả của Chúa nơi tha nhân.

#135 Bình an đích thực

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Mẹ Maria, với lời kinh dâng Mẹ trong tháng Mân Côi này, chúng con xin dâng lên Mẹ mọi vui buồn sướng khổ của chúng con. Xin Mẹ đón nhận và cho chúng con luôn cảm nhận được sự bình an mà Chúa Giêsu Con Mẹ đã hứa ban cho chúng con.

#134 Giữ đạo và sống đạo

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Mẹ là Nữ Vương của Chiến Thắng, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để chúng con mỗi ngày một cải thiện cuộc sống nên giống Chúa Giêsu Con Mẹ hơn, ngõ hầu có thể mang Tin Mừng của Ngài đến cho mọi người.

#133 Lời mời gọi sám hối

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người môn đệ luôn thưa 'Xin Vâng' với Chúa. Xin Mẹ cũng hướng dẫn chúng con luôn biết thưa 'Xin Vâng' với Chúa Giêsu, Con Mẹ, để mỗi ngày một hoán cải và biến đổi thành con người mới, xứng với nhãn hiệu Kitô mà chúng con đang mang lấy. Nhưng Mẹ biết chúng con yếu đuối, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con bây giờ, và trong giờ sau hết của mỗi người chúng con.

#132 Mẹ luôn đồng hành với chúng ta

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Mẹ Maria, chúng con cảm tạ Mẹ vì lúc nào Mẹ cũng có mặt bên cạnh chúng con, nhất là những lúc chúng con phải trải qua nguy biến trong cuộc hành trình dương thế. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Mẹ để được Mẹ dìu dắt và đưa vào tình yêu của Chúa. Sau những lần sa ngã, xin cho chúng con cảm nhận được bàn tay đỡ nâng của Mẹ để chúng con biết mau mắn trỗi dậy trở về cùng Chúa. Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử Amen.

#131 Hãy đến với Mẹ Maria

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con nhớ đến tất cả mọi hồng ân Chúa đã ban cho. Xin giúp chúng con khám phá những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, để chúng con có thể cộng tác một cách quảng đại hơn với ân sủng Ngài và trở thành mỗi ngày một hơn hình ảnh của lòng nhân từ và tình thương của Cha.
Lạy Mẹ Maria, chúng con chúc tụng Mẹ, vì đã dạy chúng con noi gương Mẹ: sống biết ơn Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con phương pháp khám phá những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng con, làm cho chúng con sẵn sàng cộng tác với ơn gọi của Chúa. Amen.

#130 Chạy đến với Mẹ Maria

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Thiên Chúa, Cha chúng con ở trên trời. Chúng con chúc tụng Cha vì đã mạc khải cho chúng con biết Chúa Giêsu và Mẹ Maria, dưới danh hiệu Người Tôi Tớ Thiên Chúa. Xin Cha ban cho chúng con đừng mong ước điều gì khác hơn là nhận biết Cha và Chúa Giêsu, Đấng được Cha sai xuống trần gian. Xin cho chúng con bắt chước Chúa Giêsu và Mẹ Maria sống như người tôi tớ trung thành và khiêm tốn của Thiên Chúa, sẵn sáng phục vụ Cha và anh chị em xung quanh. Lạy Mẹ Maria, xin hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, Con Mẹ. Amen.

#129 Đời sống Mẹ Maria

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Thiên Chúa Cha, chúng con chúc tụng Cha vì đã trao ban Mẹ Maria cho chúng con, dấu chỉ cho trời mới đất mới. Chúng con cảm tạ Cha vì đã ban cho Mẹ được hưởng niềm vui tràn đầy, niềm vui của đức Tin, để từ đó múc lấy sức mạnh phục vụ Cha trong mọi sự. Xin Cha làm cho trọn cả đời sống chúng con đây, trở thành bài ca chúc tụng sự cao cả, thánh thiện và nhân từ của Cha. Xin hãy ban cho chúng con một tâm hồn đổi mới, trong sạch nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, để chúng con được luôn vui mừng trong Cha và trong Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc chúng con Amen.

#128 Ơn Gọi sống hình ảnh Thiên Chúa

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Mẹ Maria, khi con kêu đến danh thánh Mẹ, lòng con tràn đầy hy vọng và mong ước được hiểu biết và yêu mến Đấng Emanuel Con Mẹ mỗi ngày một hơn. Xin Mẹ cầu nguyện cho con được biến đổi trở nên niềm hy vọng cho anh chị em xung quanh. Xin Mẹ cho con được sống gần bên Mẹ để học cùng Mẹ phương pháp đến với Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ và lắng nghe lời Người dạy Amen.

#127 Lời khẩn cầu của Mẹ

Nghe trực tiếp | Download
Lời khẩn cầu của Mẹ, sự trung gian của Mẹ là sự trung gian, giúp cho sự trung gian của Thiên Chúa được dễ dàng hơn. Mẹ Maria giúp mọi người chúng ta đón nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Đó là tâm tình chúng ta cần có mỗi lần đọc kinh Kính Mừng. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử Amen.

#126 Chúc tụng và khẩn cầu Mẹ

Nghe trực tiếp | Download
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con được sống thánh thiện như Mẹ, sống trung thành với ơn gọi và duy trì ân sủng Chúa ban cho, ngay cho hiện tại mãi mãi và trong giờ lâm tử Amen.


Mục lục: Tháng 9/06 | Tháng 8/06 | Tháng 7/06 | Tháng 6/06 | Tháng 5/06

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 03.10.2006. 22:23