Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 9/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 29/9/2018
 2. 28/9/2018
 3. 27/9/2018
 4. 26/9/2018
 5. 25/9/2018
 6. 24/9/2018
 7. 22/9/2018
 8. 21/9/2018
 9. 20/9/2018
 10. 19/9/2018
 11. 18/9/2018
 12. 17/9/2018
 13. 15/9/2018
 14. 14/9/2018
 15. 13/9/2018
 16. 12/9/2018
 17. 11/9/2018
 18. 10/9/2018
 19. 8/9/2018
 20. 7/9/2018
 21. 6/9/2018
 22. 5/9/2018
 23. 4/9/2018
 24. 3/9/2018
 25. 1/9/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 8/18 | Tháng 7/18 | Tháng 6/18 | Tháng 5/18 | Tháng 4/18 | Tháng 3/18

Đọc nhiều nhất Bản in 28.08.2018 18:40