Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 9/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 9/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 15/9/2018
 2. 14/9/2018
 3. 13/9/2018
 4. 12/9/2018
 5. 11/9/2018
 6. 10/9/2018
 7. 8/9/2018
 8. 7/9/2018
 9. 6/9/2018
 10. 5/9/2018
 11. 4/9/2018
 12. 3/9/2018
 13. 1/9/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 8/18 | Tháng 7/18 | Tháng 6/18 | Tháng 5/18 | Tháng 4/18 | Tháng 3/18

Đọc nhiều nhất Bản in 28.08.2018 18:40