Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 8/17)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Quý vị cần cài Adobe Flash để nghe.

31/8/2017

Download

30/8/2017

Download

29/8/2017

Download

28/8/2017

Download

26/8/2017

Download

25/8/2017

Download

24/8/2017

Download

23/8/2017

Download

22/8/2017

Download

21/8/2017

Download

19/8/2017

Download

18/8/2017

Download

17/8/2017

Download

16/8/2017

Download

15/8/2017

Download

14/8/2017

Download

12/8/2017

Download

11/8/2017

Download

10/8/2017

Download

9/8/2017

Download

8/8/2017

Download

7/8/2017

Download

5/8/2017

Download

4/8/2017

Download

3/8/2017

Download

2/8/2017

Download

1/8/2017

Download

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 7/17 | Tháng 6/17 | Tháng 5/17 | Tháng 4/17 | Tháng 3/17 | Tháng 2/17

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 28.07.2017 18:20