Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 7/17)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Quý vị cần cài Adobe Flash để nghe.

21/7/2017

Download

20/7/2017

Download

19/7/2017

Download

18/7/2017

Download

17/7/2017

Download

15/7/2017

Download

14/7/2017

Download

13/7/2017

Download

12/7/2017

Download

11/7/2017

Download

10/7/2017

Download

8/7/2017

Download

7/7/2017

Download

6/7/2017

Download

5/7/2017

Download

4/7/2017

Download

3/7/2017

Download

1/7/2017

Download

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 5/17 | Tháng 4/17 | Tháng 3/17 | Tháng 2/17 | Tháng 1/17 | Tháng 12/16

Tags: Radio

Đọc nhiều nhất Bản in 25.06.2017 12:09