Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 9/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 2/17)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Quý vị cần cài Adobe Flash để nghe.

28/2/2017

Download

27/2/2017

Không có vì trở ngại kỹ thuật

25/2/2017

Download

24/2/2017

Download

23/2/2017

Download

22/2/2017

Download

21/2/2017

Download

20/2/2017

Download

18/2/2017

Download

17/2/2017

Download

16/2/2017

Download

15/2/2017

Download

14/2/2017

Download

13/2/2017

Download

11/2/2017

Download

10/2/2017

Download

9/2/2017

Download

8/2/2017

Download

7/2/2017

Download

6/2/2017

Download

4/2/2017

Download

3/2/2017

Download

2/2/2017

Download

1/2/2017

Download

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 1/17 | Tháng 12/16 | Tháng 11/16 | Tháng 10/16 | Tháng 9/16 | Tháng 8/16

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 01.02.2017. 06:49