Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Như Lời Cầu Kinh (Quyển I)

§ Hương Vĩnh

Tác giả:
ANTHONY DE MELLO, S.J.

Như Lời Cầu Kinh
(Quyển I)

Nguyên tác:
THE PRAYER OF THE FROG
(Volume I)

Quyển sách gồm những mẩu chuyện chiêm niệm

frogpraying-v1.jpg

ISBN 81-87886-25-0
1998
Gujarat Sahitya Prakash
Post Box 70
ANAND 388 001 INDIA

Imprimi Potest: Lisbert D'Souza, S.J.
Tỉnh hạt Bombay
Ngày 30-05-1987

Imprimatur: + C. Gomes, S.J.
Giám mục Ahmedabad
Ngày 19-06-1987

Dịch giả
HƯƠNG VĨNH

Đọc lại và bổ túc
LM ANTÔN-PHAOLÔ, SJ

Giấy phép dịch ngày 20-05-2001
Nhà xuất-bản Gujarat Sahitya Prakash
Anand, India

LƯU Ý!

AnthonyDemelloSJ.jpg

Những sách của cha Anthony De Mello, SJ được viết trong bối cảnh đa tôn giáo nhằm mục đích giúp đỡ tín hữu thuộc mọi tôn giáo – ngay cả những người vô thần hay vô tôn giáo nữa – trong việc truy tầm con đường nội tâm.

Chủ ý của tác giả không phải viết ra những sách giáo lý về đức tin Công Giáo trong bối cảnh học thuyết Ki-Tô Giáo.


Mục Lục

Lời dịch giả
Lời tựa
Lời cảnh báo - Chỉ dẫn - Ghi chú
Phần I.- CẦU NGUYỆN (câu chuyện 1-29)
    (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
Phần II.- THỨC TỈNH (câu chuyện 30-53)
    (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
Phần III.- TÔN GIÁO (câu chuyện 54-108)
    (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Phần IV.- ÂN SỦNG (câu chuyện 109-127)
    (1) | (2) | (3) | (4)
Phần V.- CÁC THÁNH (câu chuyện 128-155)
    (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
Phần VI.- CÁI TÔI (câu chuyện 156-178)
    (1) | ...
Phần VII.- TÌNH YÊU (câu chuyện 179-218)
Phần VIII.- CHÂN LÝ (câu chuyện 219-256)

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 02.04.2008. 09:44