Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Người Công Giáo Chân Chính Bỏ Phiếu Cho Ai?

§ xuanha.net

1- Giáo lí Hội Thánh Công giáo số 2240: Sự tuân phục quyền bính và sự đồng trách nhiệm đối với công ích đòi hỏi chúng ta, về mặt luân lý, phải đóng các thứ thuế, phải thực thi quyền bầu cử và phải bảo vệ xứ sở:

112vote.jpg

"Hãy trả cho mọi người những gì ta mắc với họ: nộp sưu cho người đòi sưu, nộp thuế cho người đòi thuế, sợ cho người ta phải sợ, kính cho người ta phải kính" (Rm 13,7).

2- Còn vài ngày nữa (4 tháng 11), bạn sẽ đi bỏ phiếu chọn Tân Thống Thống Hoa kì giữ chúc trong 4 năm.

Hiện thời có liên danh Cộng hòa (McCain-Palin) và Dân chủ (Obama-Biden), bạn phân vân không biết chọn liên danh nào?

Đảng Cộng hòa cầm quyền 8 năm rồi (2 khóa của TT Bush), nhiều người Mỹ chê trách đảng này, nhất là về kinh tế, khi họ thấy đời sống họ đang gặp khó khăn.

3- Nhiều người đang thiên về đảng Dân chủ, họ tính bỏ phiếu cho ông Obama, vì ông này hứa hẹn nhiều điều về xã hội... hứa vậy còn làm thế nào thì chưa ai biết. Có điều ông này cũng như đảng Dân chủ lại chủ trương "phá thai, chấp nhận đồng tính luyến ái, chấp nhận hôn nhân đồng tính (nam-nam, nữ- nữ). Đó là điều xấu về luân lí, đạo đức. Thật là loạn! Cha ông họ đâu có chủ trương vậy, nếu cha mẹ họ phá thai thì ngày nay đâu có họ trên mặt đất này?

4- Liên danh McCain-Palin đảng Cộng hòa thì cũng có những lời hứa hẹn về kinh tế, không rõ sẽ thực hiện được bao nhiêu. Nhưng họ chủ trương "không phá thai, không đồng tính". Điều này hợp đạo đức.

5- Vậy nếu bạn là người Công giáo có lương tâm tốt, bạn lưỡng lự, không biết chọn liên danh nào, chọn kinh tế hay đạo đức, bạn cho là cả 2 cái đều "xấu, chẳng ra gì", thì nguyên tắc luân lí, đạo đức cho bạn biết: "Trong 2 cái xấu, bạn sẽ chọn cái nào ít xấu hơn".

6- Nên nhớ: Sách Giáo lí Công giáo còn thêm:

* Những ai chủ động việc Phá Thai, thực hiện việc Phá Thai, hỗ trợ cho việc Phá Thai, và giúp người khác có cơ hội để thực hiện việc Phá Thai đều mắc tội về luân lý (Giáo Lý Công Giáo số 2271, và 2272)

* "Một Lương Tâm Kitô Giáo đúng đắn không cho phép bỏ phiếu cho một chương trình chánh trị hay một luật lệ nào đó vốn trái ngược với nội dung nền tảng thiết yếu nhất của đạo đức, luân lý và đức tin. "(Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin về việc Tham Dự của Những Người Công Giáo trong Đời Sống Chánh Trị, ở Mục Số 4)

*"Việc dự phần vào chiến dịch quảng bá để ủng hộ luật phá thai, hay việc bỏ phiếu cho luật này chính là thứ tội trọng, xứng đáng bị vạ tuyệt thông." (Văn kiện về Giá Trị và Tính Bất Khả Xâm Phạm của Sự Sống (Evangelium Vitae) ở Mục Số 73)

* Trong lá thư có nhan đề "Xứng Đáng để lên Rước Lễ" (Worthiness to Receive Holy Communion), Cựu Hồng Y Ratzinger, giờ đây đã trở thành Giáo Hoàng Bênêđíctô 16, ra chỉ thị rằng những chính trị gia Công Giáo nào quyết giữ vững lập trường phá thai, sau khi được Đức Giám Mục bản quyền của họ: khuyên bảo, cảnh cáo, và chỉ dẫn về cách hành động đúng đắn theo đúng với lương tâm Công Giáo và những giảng dạy của Giáo Hội có liên quan tới vấn đề sự sống, thì họ sẽ không được phép lên Rước Lễ và vị Linh Mục chủ tế phải từ chối việc cho họ Rước Lễ.

Ở phần kết luận của văn kiện ngài viết “những công dân Công Giáo nào bỏ phiếu cho các chính trị gia phò phá thai, thì tự họ cũng biến họ trở thành những người không còn xứng đáng để lên Rước Lễ nữa.

xuanha.net

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 02.11.2008. 00:25