Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Muối cho Đời

§ Phạm Hồng-Lam & Trần Hoành

SaltoftheEarth.jpg

Muối Cho Đời (Salt of the Earth)
Ki-tô giáo và giáo-hội Công giáo trước thềm ngàn năm mới

+ĐHY Joseph Ratzinger
Trao-đổi với Peter Seewald
Người dịch: Phạm Hồng-Lam & Trần Hoành

Phong-trào Giáo-dân Việt-nam Hải-ngoại ấn-hành với phép của DVA tháng 7 năm 2005

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương I: Về con người

Chương II: Những vấn-đề của giáo-hội Công giáo

Chương III: Trước thềm thời-đại mới

Phạm Hồng-Lam & Trần Hoành

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.03.2006. 06:07