Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một Cái Nhìn Công Giáo Xuyên Suốt Về 'Sống Theo Đúng Mục Đích'

§ Lm Đặng Quang Tiến

Nguyên Tác : A CATHOLIC PERSPECTIVE ON THE PURPOSE DRIVEN LIFE
Tác Giả :
Linh Mục JOSEPH M. CHAMPLIN
Catholic Book Piblishing Corp., New Jersey
Chuyển ngữ: BẢN TIN GIÁO HỘI (để làm tài liệu)

. Lời Dịch Giả

. Lởi Ngỏ

MỤC LỤC

CẢM TẠ [không ghi lại]

Dẫn Nhập

Chương I : MỤC ĐÍCH TÔI SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Chương II : TÌNH BẰNG HỮU VỚI THIÊN CHÚA

Chương III : CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA

Chương IV : NÊN GIỐNG CHÚA KITÔ

Chương V : TÔI TỚ THIÊN CHÚA

Chương VI : MANG SỨ ĐIỆP ĐẾN CHO THA NHÂN

Phụ Lục : LINH ĐẠO VÀ TRẦM CẢM

. TÀI LIỆU ĐỌC THÊM

. Phân Tích Về Cuốn Sách Của Rick Warren : "Một Cuộc Đời - Một Đam Mê - Một Số Phận"

. Giáo Hội Của Chúa Bị Trần Tục Hoá Từ Bên Trong

. Bố Cục Cuốn "The Purpose Driven Life"

. Đọc và Nhận Định Cuốn “ SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH”

. AI SẼ LĂN TẢNG ĐÁ GIÚP CHÚNG TA : Chứng minh cuốn "Sống Theo Đúng Mục Đích" không bao giờ có thể đúng với mục đích giảng dạy, hướng dẫn cho tính Hữu Công Giáo.

Lm Đặng Quang Tiến

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 08.04.2009. 11:06