Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Máu Hồng Y

§ Nguyễn Ước

Brian Moore, người được văn hào Graham Greene xem là một trong những tiểu thuyết gia đương thời mà ông ái mộ.

Tuy tác giả không nêu tên quốc gia bối cảnh "Máu Hồng Y" nhưng xét theo tình tiết, có lẽ đó là Tiệp khắc, một nước Trung Âu mà đại đa số dân chúng là người Công giáo. Từ năm 1948, Tiệp khắc bị đảng Cộng sản cai trị, và cùng với các nước CS Đông Âu khác, trở thành chư hầu của Liên bang Sô Viết tàn độc. Cuộc quật khởi "mùa xuân Praha" 1968 thất bại trước đoàn xe bọc sắt của Sô Viết. Người Nga nhân đó chiếm đóng Tiệp Khắc và kìm kẹp nghiệt ngã hơn. Mãi đến 1989, nhờ chuyển biến ngay tại Nga và vận hội mới của các nước Đông Âu, cuộc "cách mạng nhung" mới thành tựu, bắt đầu thể chế tự do dân chủ mà không có bạo động, đổ máu.

Mục Lục

MauHongY.jpg
 1. một
 2. hai
 3. ba
 4. bốn
 5. năm
 6. sáu
 7. bảy
 8. tám
 9. chín
 10. mười
 11. mười một
 12. mười hai
 13. mười ba
 14. mười bốn
 15. mười lăm
 16. mười sáu
 17. mười bảy
 18. mười tám
 19. mười chín
 20. hai mươi
 21. hai mốt
 22. hai hai

Nguyễn Ước (dịch)

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2009. 23:21