Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2015

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lễ Mẹ Trong Tháng

§ Cao Tấn Tĩnh, BVL

Để có thể mỗi ngày một “nhận biết và yêu mến” Đấng mà các thánh cho rằng “de Mariam nunquam satis” (nói về Maria không bao giờ cùng), chúng ta hăy cùng nhau lợi dụng những ngày Lễ Kính Mẹ mà chiêm ngưỡng các ân đức cao sang siêu việt của Mẹ.

Mục Lục

LeMeTrongThang.jpg

Lời Mở Đầu:
§ Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12)
§ Lễ Mẹ Dâng Mình (21.11)
§ Lễ Đức Mẹ Mân Côi (7.10)
§ Lễ Mẹ Đau Thương (15.9)
§ Lễ Thánh Danh Mẹ Maria (12.9)
§ Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria (8.9)
§ Lễ Mẹ Nữ Vương (22.8)
§ Lế Mẹ Mông Triệu (15.8)
§ Lễ Mẹ Xuống Tuyết (5.8)
§ Lễ Mẹ Camelô (16.7)
§ Lễ Trái Tim Đức Mẹ
§ Lễ Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu (24.5)
§ Lễ Mẹ Fatima (13.5)
§ Phục Sinh Huy Hoàng
§ Lễ Mẹ Truyền Tin (25.3)
§ Lễ Phu Quân Giuse (19.3)
§ Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11.2)
§ Lễ Mẹ Dâng Con (2.2)
§ Lễ Mẹ Thiên Chúa (1.1)
§ Thánh Mẫu La Vang
§ Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

Cao Tấn Tĩnh, BVL

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.09.2010. 20:32