Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lễ Mẹ Trong Tháng

§ Cao Tấn Tĩnh, BVL

Để có thể mỗi ngày một “nhận biết và yêu mến” Đấng mà các thánh cho rằng “de Mariam nunquam satis” (nói về Maria không bao giờ cùng), chúng ta hăy cùng nhau lợi dụng những ngày Lễ Kính Mẹ mà chiêm ngưỡng các ân đức cao sang siêu việt của Mẹ.

Mục Lục

LeMeTrongThang.jpg

Lời Mở Đầu:
§ Lễ Mẹ Vô Nhiễm, 8/12
§ Lễ Mẹ Dâng Mình, 21/11
§ Lễ/Tháng Mẹ Mân Côi, 7/10
§ Lễ Mẹ Đau Thương, 15/9
§ Lễ Thánh Danh Mẹ, 12/9
§ Lễ Mẹ Sinh Nhật, 8/9
§ Lễ Mẹ Nữ Vương, 22/8
§ Lễ Mẹ Mông Triệu, 15/8
§ Lễ Mẹ Xuống Tuyết, 5/8
§ Lễ Mẹ Camelô, 16/7
§ Lễ Trái Tim Đức Mẹ
(Thứ Bảy tuần thứ hai sau lễ Hiện Xuống)
§ Lễ Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, 24/5
§ Lễ Mẹ Thăm Viếng, 31/5
§ Lễ Mẹ Fatima 13/5
§ Phục Sinh Huy Hoàng
§ Lễ Mẹ Truyền Tin, 25/3
§ Lễ Phu Quân Giuse, 19/3
§ Lễ Mẹ Lộ Đức, 11/2
§ Lễ Mẹ Dâng Con, 2/2
§ Lễ Mẹ Thiên Chúa, 1/1
§ Thánh Mẫu La Vang
(thường mừng vào Lễ Đức Mẹ Mông Triệu)
§ Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

Cao Tấn Tĩnh, BVL

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.09.2010. 20:32