Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hạnh Thánh Phanxicô (I và II)

§ Thomas De Celano

Tu sĩ Thomas De Celano (†1260) là người đầu tiên viết một sách Hạnh Thánh Phanxicô và là người đầu tiên mô tả thời sơ khai của những người đi theo thánh nhân. Văn tài của ông đã đặt nền móng cho truyền thống văn học Phan Sinh phong phú của thế kỷ XIII. Hai tác phẩm chính của ông là Hạnh Thánh Phanxicô, quen gọi là Hạnh Thứ Nhất [Vita Prima], viết năm 1229 và Nỗi Lòng Ước Mong Tưởng Nhớ, quen gọi là Hạnh Thứ Hai [Vita Secunda], viết năm 1247.

HanhThanhPhanxico.jpg

Mục Lục

Hạnh thánh Phanxicô I - Celano

 1. Lời tựa
 2. Phần I: Khởi đầu đời sống
 3. Phần II: Hai năm cuối đời
 4. Phần III: Phong thánh và các phép lạ

Hạnh thánh Phanxicô II - Celano

 1. Lời tựa
 2. Hoán cải
 3. Nhà nguyện Đức Bà Portiuncula
 4. Lối sống
 5. Tinh thần tiên tri
 6. Đức nghèo
 7. Cầu nguyện
 8. Kinh thánh
 9. Giao tiếp với nữ giới
 10. Cám dỗ
 11. Niềm vui
 12. Các dấu thánh
 13. Đức khiêm hạ
 14. Đức vâng phục
 15. Gương sáng - gương mù
 16. Lãng phí thời gian
 17. Thừa tác viên Lời Chúa
 18. Chiêm ngưỡng Đấng Tạo Hóa
 19. Lòng bác ái
 20. Tội nói xấu
 21. Các anh Phục Vụ
 22. Thánh đức đơn sơ
 23. Những việc sùng kính đặc biệt
 24. Ca tụng Luật dòng
 25. Các bệnh tật
 26. Qua đời
 27. Lời cầu

Nguồn: ofmvn.org

Thomas De Celano

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 04.10.2010. 20:43