Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2015

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hạnh Thánh Phanxicô (I và II)

§ Thomas De Celano

Tu sĩ Thomas De Celano (†1260) là người đầu tiên viết một sách Hạnh Thánh Phanxicô và là người đầu tiên mô tả thời sơ khai của những người đi theo thánh nhân. Văn tài của ông đã đặt nền móng cho truyền thống văn học Phan Sinh phong phú của thế kỷ XIII. Hai tác phẩm chính của ông là Hạnh Thánh Phanxicô, quen gọi là Hạnh Thứ Nhất [Vita Prima], viết năm 1229 và Nỗi Lòng Ước Mong Tưởng Nhớ, quen gọi là Hạnh Thứ Hai [Vita Secunda], viết năm 1247.

HanhThanhPhanxico.jpg

Mục Lục

HẠNH THÁNH PHANXICÔ I

 1. Dẫn Nhập
 2. Lời Tựa
 3. Phần I : Khởi Đầu Đời Sống
 4. Phần II : Hai Năm Cuối Đời
 5. Phần III : Phong Thánh Và Các Phép Lạ

HẠNH THÁNH PHANXICÔ II

 1. Dẫn Nhập
 2. Lời Tựa
 3. Hoán Cải
 4. Nhà Nguyện Đức Bà Portiuncula
 5. Về Lối Sống Của thánh Phanxicô và Anh Em Ngài
 6. Tinh Thần Tiên Tri
 7. Đức Nghèo Khó
 8. Cầu Nguyện
 9. Thông Hiểu Kinh Thánh
 10. Giao Tiếp Với Nữ Giới
 11. Những Cám Dỗ
 12. Niềm Vui Chân Chính
 13. Các Dấu Thánh
 14. Đức Khiêm Hạ
 15. Đức Vâng Phục
 16. Gương Sáng - Gương Mù
 17. Lãng Phí Thời Gian
 18. Thừa Tác Viên Lời Chúa
 19. Chiêm Ngưỡng Đấng Tạo Hoá
 20. Lòng Bác Ái
 21. Tội Nói Xấu
 22. Các Anh Phục Vụ
 23. Thánh Đức Đơn Sơ
 24. Những Việc Sùng Kính đặc Biệt
 25. Ca Tụng Luật Dòng
 26. Các Bệnh Tật
 27. Qua Đời
 28. Lời Cầu

Nguồn: ofmvn.org

Thomas De Celano

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 04.10.2010. 20:43