Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giải Ðáp 101 Câu Hỏi về Cái Chết và Sự Sống Vĩnh Hằng

§ Lm Peter Phan Ðình Cho

101QA-Death-EternalLife.jpg

Nguyên Tác Anh Ngữ "Responses to 101 Questions on Death And Eternal Life"
(Paulist Press, New York, 1998) của Linh Mục Peter Phan Ðình Cho
Bản Dịch Việt Ngữ Của M.A. Nguyễn Thị Sang, CND đã được xuất bản bởi Nhà Xuất Bản University Press, năm 2000

Kính dâng hương hồn thân phụ đã được Chúa gọi vào cõi sống ngàn thu đang khi tập sách này còn trong thời kỳ trù bị và soạn thảo, để nhắc nhớ rằng cái chết và sự sống vĩnh hằng không phải là những chuyện chỉ để bàn suông nhưng phải được thể nghiệm hằng ngày trong cuộc sống. Rev. Phan Ðình Cho

Mục Lục

  1. Chương I: Sự sống vĩnh hằng
  2. Chương II: Cánh Chung Trong Kinh Thánh
  3. Chương III: Cái Chết Và Hành Ðộng Chết
  4. Chương IV: Từ Cái Chết Ðến Phục Sinh
  5. Chương V: Thiên Ðàng Và Hỏa Ngục
  6. Chương VI: Kẻ Chết Sống Lại
  7. Chương VII: Thỏa Niềm Cậy Trông
  8. Phụ Trương

Lm Peter Phan Ðình Cho

(C) Copyright 2000 - Tác Giả Giữ Bản Quyền

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.03.2006. 06:06