Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Giêsu Thành Nadarét

§

Đức Giêsu Thành Nadarét: Từ phép Rửa tại sông Giođan đến Biến Hình

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô đã viết tác phẩm đầu tay. Đây là một công trình táo bạo và tầm cỡ. Ngài tìm cách giải thoát con người Đức Giêsu ra khỏi những bức tranh phổ thông gần đây và phục hồi căn tính đích thật của Đức Giêsu lại như các Tin Mừng đã khám phá. Trí tuệ như một thần học gia và xác tín cá nhân như một người tín hữu. Đức Giáo Hoàng chia sẻ một chân dung máu-và-thịt, đầy tính thuyết phục và phong phú của Đức Giêsu. Ngài còn khuyến khích chúng ta hội ngộ diện đối diện với nhân vật tâm điểm trong đức tin Kitô.

DucGiesuThanhNadaret.jpg

Biên dịch
Lm Nguyễn Luật Khoa, OFM
Nữ tu Phạm Thị Huy, OP

Dịch từ bản tiếng Anh Jesus of Nazareth
Tác giả Joseph Ratzinger, Jesus von Nazareth
© 2007 Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
© 2007 RCS Libri S.p.A., Milano
All rights reserved

Các trích dẫn Kinh Thánh lấy từ bản dịch do
Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ thực hiện.

Mục Lục

1. LỜI DẪN NHẬP

2. LỜI GIỚI THIỆU

CHƯƠNG I: ĐỨC GIÊSU NHẬN PHÉP RỬA

CHƯƠNG II: ĐỨC GIÊSU CHỊU CÁM DỖ

CHƯƠNG III: TIN MỪNG VỀ TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA

CHƯƠNG IV: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
Phần 1: Torah Của Đấng Thiên Sai
Phần 2: Một Thầy Rabbi Nói Chuyện Với Đức Giêsu
Phần 3: Cuộc Tranh Luận Liên Quan Đến Ngày Sabát
Phần 4: Điều Răn Thứ Tư
Phần 5: Sự Thỏa Hiệp Và Chủ Nghĩa Ngôn Sứ Triệt Để

CHƯƠNG V: LỜI CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC CHÚA
Phần 1: Triều Đại Cha Mau Đến
Phần 2: Ý Cha Thể Hiện Dưới Đất Cũng Như Trên Trời
Phần 3: Xin Tha Tội Cho Chúng Con…
Phần 4: Xin Đừng Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ
Phần 5: Nhưng Cứu Chúng Con Cho Khỏi Mọi Sự Dữ

CHƯƠNG VI: CÁC MÔN ĐỆ

CHƯƠNG VII:
Phần 1: Sứ Điệp Trong Các Dụ Ngôn
PHẦN 2: NGƯỜI SAMARI TỐT LÀNH (LC 10:25-37)
Phần 3: Dụ Ngôn Về Người Cha Nhân Hậu (LC 15:11-32)
Phần 4: Dụ Ngôn Ông Nhà Giàu Và Anh Ladarô (Luca 16:19-31)

CHƯƠNG VIII:
Phần 1: Những Hình Ảnh Chính Trong Tin Mừng Gioan
Phần 2: Nước
Phần 3: Cây Nho Và Rượu Nho
Phần 4: Bánh
Phần 5: Người Mục Tử

CHƯƠNG IX:
Phần 1 - Hai Dấu Ấn Lịch Sử Trong Hành Trình Của Đức Giêsu
Phần 2: Dấu Ấn Thứ Hai- Biến Hình

CHƯƠNG X: ĐỨC GIÊSU CÔNG BỐ CĂN TÍNH CỦA NGÀI
Phần 1: Con Người
Phần 2: Người Con
Phần 3: “Ta Là”

Nguồn: Gia đình Mục Vụ Truyền Thông Tân Sơn Nhì
- Dạng pdf Trung Tâm Muc Vụ Saigon
- Phim Chúa Giêsu thành Nazareth - Full (1977) Thời lượng: 6 giờ 21 phút. YouTube

Joseph Ratzinger (ĐGH Bênêđictô XVI)

Biên Dịch: Lm Nguyễn Luật Khoa, OFM & Nữ tu Phạm Thị Huy, OP

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 10.02.2011. 08:17