Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bảy Lời Cuối Cùng Của Chúa Giêsu Trên Thập Gía

§ Vp. Duyân Vương Đình Lâm

Cùng Với Giáo Hội Sống Lời Chúa Mùa Chay Thánh 2008

Niệm & Sống
Bảy Lời Cuối Cùng Của Chúa Giêsu Trên Thập Giá

Sức Thu Hút Của Tình Yêu.

Đây Bảy Lời Chất Chứa Thực Tại Của Ơn Cứu Độ:

3-crosses.jpg
  1. Lời Một - “Đức Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Luca 23, 34).
  2. Lời Hai - “Đức Giêsu nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (Luca 23, 43).
  3. Lời Ba - “Đức Giêsu nói với Thân Mẫu rằng: Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với môn đệ: đây là Mẹ của anh” (Gioan 19,26-27).
  4. Lời Bốn - “Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lema sabacthani, nghĩa là: Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mathêu 27,46; x Marco 15,34).
  5. Lời Năm - “Đức Giêsu nói: Tôi khát!” (Gioan 19,28).
  6. Lời Sáu - “Đức Giêsu nói: Thế là đã hoàn tất. Rồi Người gục đầu xuống, và trao Thần Khí” (Gioan 19,30).
  7. Lời Bảy - “Đức Giêsu kêu lớn tiếng rằng: con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Luca 23,46).

Thánh Thần Tặng Ân Của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh

Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh Nguồn Sống Của Chúng Ta

Vp. Duyân Vương Đình Lâm

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 05.03.2008. 22:39