Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

4 Thông Điệp của Mẹ Garabandal, Tây Ban Nha

§ Hồng-Việt

Thông điệp Mẹ ngày 18/10/1961

Hãy hy sinh nhiều hơn. Ăn năn thống hối phải được thể hiện. Chúng ta hãy năng viếng Thánh Thể nhiều hơn, nhưng trước tiên chúng ta phải thành những con người lành thánh. Nếu chúng ta không thi hành việc này, Trừng phạt đang chờ đợi chúng ta. Chén đã đầy tràn, và nếu chúng ta không thay đổi chúng ta sẽ bị án phạt.

Thông điệp Mẹ ngày 19/6/1962

Ðức Trinh Nữ trao cho chúng tôi một thông điệp cho toàn thế giới nôi dung như sau:

Ðức Trinh Nữ đã cho biết rằng chúng ta không nghĩ rằng những Trừng phạt đang tới. Bởi vì chúng ta không quan tâm tới thông điệp thứ nhất của Mẹ bằng lối sống hiện thời. Nhưng một khi không cho rằng Trừng phạt sẽ xảy ra, nó sẽ tới. Bởi vì thế giới đã không thay đổi và bây giờ, với thông điệp này Mẹ đã thông báo hai lần và chúng ta đã không màng tới, bởi vậy thế giới đang sống tội lỗi hơn và cần phải thay đổi ngay nhưng nó đã không thay đổi chi cả.

Thông điệp Mẹ ngày 23/6/1962

Ðức Trinh Nữ cho biết:

Thế giới vẫn tiếp tuc sống như vậy … và đã không hề thay đổi chút nào. Rất it người đươc diện kiến Thiên Chúa. Vì quá nhiều người xa lìa Thiên Chúa đã làm Me đau khổ rất nhiều. Thật là một thảm hại nếu thế giới không thay đổi. Me nói Trừng phạt đã tới gần nếu thế giới không cải thiện. Chén đã đầy tràn. Mẹ thật là đau buồn mặc dù Mẹ không tỏ cho chúng ta thấy điều này bởi vì Mẹ yêu thuơng chúng ta quá đỗi và chấp nhận sự đau thương này một mình. Mẹ quá tốt lành! Chúng ta hãy trở nên tốt lành để an ủi Mẹ. Mẹ nhắn nhủ những linh hồn tốt lành hãy năng cầu cho kẻ có tội. Chúng ta hãy câu xin Chúa cho thế giới, cho những người chưa biết tới Ngài. Hãy trở nên tốt lành … tốt lành tới mọi người.

Maria Dolores Mazon, 13 tuổi
Jacinta Gonzales, 13 tuổi

Thông điệp Mẹ ngày 18/6/1965

Vì thông điệp Mẹ ngày 18/10/1961 vẫn chưa được thực hiện và chưa đươc rao truyền cho tòan thế giới, vì vậy đây là thông điệp cuối cùng của Mẹ. Trước kia thì chén đã đầy nhưng bây giờ nó đã trào dâng. Nhiều vị Hồng y, Giám mục, và Linh Mục trên con đường tới sự trầm luân và họ còn mang theo nhiều linh hồn khác với họ nữa. Nhiệm tích Thánh thể không còn đươc tôn kính nhiều nữa. Chúng ta phải tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa bằng những sự cố gắng cải thiện đời sống. Nếu ta xin Chúa tha thứ với một tấm lòng chân thật Chúa sẽ thứ tha cho chúng ta. Ta, là Mẹ của chúng con, qua sự chuyển giao của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, mong mỏi các con hãy cải thiện, và đầy là lời cảnh báo cuối cùng. Mẹ rất yêu thương chúng con va không muốn các con bị án phạt. Hãy cầu xin với tấm lòng thành, Thiên Chúa và Mẹ sẽ ban cho. Các con hãy hy sinh nhiều hơn. Hãy nghĩ tới những sự đau thương của Chúa Giêsu.

Dịch thuật từ mạng http://www.garabandal.org/

Hồng-Việt

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 04.02.2008. 16:30