Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

9. Căn cước linh mục -Con đường tu đức -Việc huấn luyện linh mục

§ Lm Peter Vũ Chương

(Tài liệu Bộ Giáo sĩ 1993)

Bộ Giáo sĩ đã triệu tập một khóa họp khoáng đại từ ngày 9/10/1993 đến ngày 22/10/1993 về đề tài :

  1. Căn cước linh mục
  2. Con đường tu đức
  3. và việc Huấn luyện linh mục.

Đức Tổng Giám mục Sepe, Tổng Thư ký Bộ Giáo sĩ đã giải thích lý do của việc triệu tập khóa họp khoáng đại như sau: “Sau hơn 25 năm sau Công đồng Va-ti-ca-nô II, Bộ Giáo sĩ thấy rằng: đây là lúc không những thuận tiện mà còn là cần thiết để cứu xét và kiểm điểm những vấn đề phức tạp của đời sống linh mục trong bối cảnh hiện nay.

Bộ Giáo sĩ muốn đưa các linh mục và các vấn đề của đời sống linh mục vào trong bối cảnh của việc rao giảng Tin Mừng mới. Như vậy, các linh mục phải được huấn luyện đầy đủ để có thể đối phó với các thách đố đặt ra cho mọi người, nhưng cách riêng cho linh mục trong lúc chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới của ngàn năm thứ 3.

Đức Tổng Giám mục Sepe nói tiếp: “Chúng tôi ý thức rõ ràng: Không thể có mà cũng không thể thực hiện được việc rao giảng Tin Mừng mới nếu không có sự đóng góp tích cực và quyết liệt của các linh mục.

“Các linh mục là những người có trách nhiệm đầu tiên sau Giám mục và tôi có thể nói: các ngài là những người chủ động rao giảng Tin Mừng cho người thời đại”.

Báo “Osservatore Romano” (Quan sát viên Rô-ma) số ra ngày 18 và 19 tháng 10 năm 1993 đã viết như sau : “Giáo hội ý thức mỗi ngày một hơn: là việc rao giảng Tin Mừng mới, trước thềm của năm 2000, rất có thể bị thất vọng hoặc thất bại, nếu không được trợ giúp và được sự trợ giúp không thể thay thế được của các linh mục trung thành, quảng đại và luôn luôn ý thức về căn cước đích thực của mình, có khả năng đối phó với những thách đố của thời đại khó khăn hiện nay”.

Ba điểm nòng cốt: căn cước linh mục – con đường Tu đức – Huấn luyện linh mục

1. Về căn cước linh mục: Các linh mục cần đào sâu đời sống linh mục trên phương diện thần học và dựa theo các văn kiện mới đây của Công đồng Va-ti-ca-nô II.

2. Con đường Tu đức của linh mục: Đức Tổng Giám mục Sepe viết: “Linh mục thời nay bị cô ép sống trong một bối cảnh chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế và trong một môi trường hết sức phức tạp, đang bị tục hóa. Trong bối cảnh và môi trường này, linh mục cần phải và được mời gọi sống con đường tu đức sâu xa vững mạnh, để khỏi bị nhiễm độc bởi tinh thần trần tục, để khỏi bị lạc hướng hoặc bị coi như là một công chức hơn là người thuộc riêng về Thiên Chúa và chuyên lo các việc thánh thiện.

3. Việc huấn luyện linh mục: Việc huấn luyện linh mục phải liên tục, đầy đủ, không những về phương diện nhân bản, văn hóa mà cả về phương diện thiêng liêng và mục vụ nữa.

Khóa họp khoáng đại này sẽ cố gắng đưa ra những sáng kiến và lời khuyên nhủ thực hành cho tất cả các linh mục tùy theo lứa tuổi và hoàn cảnh riêng.

Phần thực hành này sẽ cổ võ, hướng dẫn và nâng đỡ các linh mục và cả Giám mục sống tinh thần Phúc âm với truyền thống ngàn đời của Giáo hội”.

* * *

Sứ vụ và đời sống Linh mục

(Tập chỉ dẫn của Bộ Giáo sĩ)

Tập tài liệu chỉ dẫn gồm 3 chương:

I/ Chương I: Bản sắc của chức linh mục trước một số xu hướng ngày nay muốn hạ giá chức thánh này như Trào lưu “Duy Tân” làm cho người ta lẫn lộn vai trò của giáo sĩ với vai trò giáo dân. Xu hướng coi linh mục như là một công chức.

II/ Chương II: Đời sống tu đức của linh mục, đặc biệt là việc cầu nguyện và sự dấn thân làm mục vụ.

III/ Chương III: Những hình thức cụ thể giúp các linh mục huấn luyện trường kỳ cho 3 lớp tuổi linh mục:

  1. Các linh mục mới chịu chức ít năm
  2. Các linh mục đứng tuổi
  3. Các linh mục cao niên hoặc bệnh tật.

Mục đích: góp phần canh tân đời sống và sứ vụ các linh mục giáo phận.

Tiếp tục đào sâu đời sống tu đức và khích lệ các linh mục trong sứ vụ tông đồ.

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 17:11