Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

18. Linh mục, người của lời cầu nguyện

§ Lm Peter Vũ Chương

Vì là người được thánh hiến cho Thiên Chúa, theo mẫu gương của Chúa Kitô, nên vị linh mục cũng phải là người của lời cầu nguyện như Chúa Kitô.

Linh mục là người cầu nguyện.

Định nghĩa này tóm gọn được tất cả đời sống thiêng liêng vị linh mục và diễn tả trung thực căn cước cũng như trình bày nguyên lý hướng dẫn hoạt động tông đồ của vị linh mục.

Phúc âm cho chúng ta thấy Chúa Giê-su đã cầu nguyện trong mọi giai đoạn quan trọng của cuộc đời Ngài.

Chúa Giê-su đã cầu nguyện khi bắt đầu cuộc sống công khai rao giảng tin mừng với biến cố lãnh nhận phép rửa và sau này, ngay trong những lúc thật bận rộn với việc giảng dạy, Chúa Giê-su cũng dành nhiều giờ cho việc cầu nguyện.

Trước khi chọn 12 Tông đồ, Ngài đã cầu nguyện suốt đêm.

Chúa Giê-su đã lên núi cầu nguyện một mình, sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều.

Ngài đã cầu nguyện trước khi dạy các Tông đồ cầu nguyện, hay trước khi làm một phép lạ nào đó.

Trong Bữa Tiệc ly, Chúa Giê-su đã cầu nguyện và phó thác cho Thiên Chúa Cha tương lai của Ngài và của Giáo hội.

Trong Vườn Cây Dầu, Ngài đã dâng lên Thiên Chúa Cha lời cầu của tâm hồn đau đớn và hầu như kinh hoàng trước cái chết và trên Thập giá, Chúa Giê-su đã nói lên lời nguyện sau hết đầy âu lo nhưng cũng đầy tín thác. Chúng ta có thể nói rằng: lời cầu nguyện thấm nhuần toàn sứ mệnh của Chúa Giê-su từ đầu cho đến cuối.

Tầm quan trọng của lời cầu nguyện trong đời sống linh mục

Mẫu gương của Chúa Giê-su khuyến khích những người được kêu mời thông chia vào sứ mệnh và hiến tế của Chúa này biết dành cho lời cầu nguyện một thế đứng quan trọng trong cuộc sống của mình, bởi vì chính lời cầu nguyện là nền tảng, là cội nguồn và đảm bảo cho sự thánh thiện trong hoạt động thường ngày của các vị.

Còn hơn thế nữa, từ gương sống của Chúa Giê-su, chúng ta học biết rằng: nếu không có lời cầu nguyện, cuộc sống linh mục không thể đem lại hoa trái phong phú. Chính lời cầu nguyện giúp các linh mục tránh được khuynh hướng coi trọng các hoạt động mà bỏ bê đời sống nội tâm và khỏi rơi vào chước cám dỗ quá hăng say hoạt động đến độ lạc hướng.

Tài liệu Thượng Hội đồng Giám mục thế giới công bố hồi năm 1971 cũng khẳng định rằng: “Luật sống đời linh mục bắt nguồn từ sự kiện được thánh hiến cho Thiên Chúa. Do đó, các linh mục phải noi gương Chúa Kitô cầu nguyện liên lỉ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chiêm ngưỡng Lời Chúa và dùng mọi việc để lượng định các biến cố cuộc sống dưới ánh sáng của Tin Mừng.

Khi thực sự là những người biết trung thành lắng nghe Lời Chúa, các linh mục mới trở thành các thừa tác viên đáng tin cậy của lời Ngài.

Các vị cũng phải kiên trì trong lời cầu nguyện riêng, trong việc cử hành Phụng vụ giờ kinh, cũng như năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải và nhất là biết tôn sùng mầu nhiệm Thánh Thể.

Công đồng chung Va-ti-ca-nô II đặc biệt nhắc nhở các linh mục đừng quên thái độ cần thiết nòng cốt là sống kết hợp liên lỉ với Chúa Kitô và chuyên chăm cầu nguyện bằng nhiều cách cầu nguyện khác nhau tùy sở thích riêng, nhất là bằng cách nâng tâm trí lên với Chúa, các linh mục có thể tìm kiếm và van nài Thiên Chúa ban cho mình có tinh thần thờ lạy đích thực, giúp kết hiệp với Chúa Kitô, Đấng trung gian của Tân Ước.

Nâng tâm trí lên với Chúa là hình thức cầu nguyện tự do không theo một thể cách cứng nhắc nào và cũng không đòi hỏi phải nói lên lời, nhưng là đáp trả lại sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong việc chiêm ngưỡng Mầu nhiệm của Thiên Chúa một cách hữu hiệu.

Tài liệu Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 1971 cũng nêu bật giá trị và sự cần thiết của việc chiêm niệm lời Chúa, không coi đời sống chiêm niệm chỉ là đồ trang sức quý báu nhất của Giáo hội là Hiền thê của Chúa Kitô.

Việc lắng nghe và suy gẫm lời Chúa với tinh thần chiêm niệm là điều cấp thiết và lợi ích đối với mọi người. Riêng trong cuộc đời linh mục, việc suy niệm Lời Chúa tạo ra một tâm thức, một kiểu nhìn thế giới với tinh thần khôn ngoan trong viễn tượng của Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Người.

Chúa Thánh Thần sẽ khiến cho vị linh mục phán đoán mọi sự dù nhỏ nhặt đến đâu đi nữa, dưới ánh sáng của Tin Mừng Cứu độ, với chính sự khôn ngoan của Ngài. Như thế, hơn mọi Kitô hữu khác, vị linh mục sẽ phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa gắn bó kết hiệp với Chúa và hăng say trong việc tông đồ.

Cuộc sống kết hợp trọn vẹn ấy với Chúa sẽ làm phát sinh ra niềm vui trong lòng và cuộc sống của vị linh mục.

(Tầm quan trọng của Phụng vụ giờ kinh trong cuộc sống của các linh mục)

Đề cập đến lời cầu nguyện của các linh mục, Công đồng chung Va-ti-ca-nô II cũng nhắc nhở các vị nhớ tới Phụng vụ giờ kinh là lời cầu kết hiệp lời cầu nguyện cá nhân của vị linh mục với lời cầu nguyện của Giáo hội.

Trong lúc đọc kinh nhật tụng, các linh mục cho Giáo hội mượn tiếng các vị cầu nguyện để cầu nguyện nhân danh toàn nhân loại cùng với Chúa Kitô là Đấng luôn cầu bầu cho chúng ta.

Giáo hội trao cho các linh mục nhiệm vụ cầu nguyện không chỉ nhân danh các tín hữu mà còn nhân danh toàn nhân loại và toàn vũ trụ nữa, để cầu bầu cho mọi nhu cầu của Giáo hội, của thế giới và của mỗi một người trong gia đình nhân loại.

Để có thể duy trì sống động lời cầu nguyện và củng cố canh tân nó, Công đồng còn kêu mời các linh mục ngoài việc dành thời giờ mỗi ngày cho việc cầu nguyện, còn cần tham dự các buổi tĩnh tâm, năng bàn hỏi với Cha linh hướng, năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải và nhất là sốt sắng cử hành Thánh lễ là tột đỉnh của lời cầu nguyện.

(Bài Huấn đức của Đức Gio-an Phao-lô II ngày 2/6/1993)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 09.09.2007. 15:42