Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

14. Các phương thế giúp phát triển đời sống thiêng liêng của các linh mục

§ Lm Peter Vũ Chương

(Trích Sắc lệnh “Presbyterorum Ordinis” về Tác vụ và Đời sống linh mục của Công Đồng chung Va-ti-ca-nô II ngày 7/12/1965 đoạn III)

Để sống kết hợp với Chúa Kitô trong mọi trạng huống của cuộc đời một cách hữu hiệu hơn, các linh mục, ngoài việc thi hành tác vụ một cách có ý thức, còn có trong tay một số phương thế, vừa tổng quát vừa riêng tư, vừa cũ vừa mới. Và Chúa Thánh Linh luôn gợi lên trong Dân Chúa các phương tiện đó. Và Giáo hội, người luôn quan tâm đến việc thánh hóa các phần tử Giáo hội, luôn giới thiệu và đôi khi còn truyền thi hành các phương thế đó.

Chiếm địa vị quan trọng nhất trong các phương tiện nhằm phát triển đời sống thiêng liêng, đó là :

1. Việc nuôi dưỡng nhờ Ngôi Lời của Thiên Chúa, nhờ tham dự vào Bàn Tiệc Kinh Thánh (Lời Chúa) và Bàn tiệc Thánh Thể. Không ai lại không biết tầm quan trọng của việc năng tham dự vào hai bàn tiệc này là cần thiết cho việc thánh hóa các linh mục.

2. Các linh mục là thừa tác viên của ân sủng bí tích. Các ngài liên kết mật thiết với Chúa Kitô là Đấng Cứu thế và là Đấng Chủ chăn khi các ngài lãnh nhận các bí tích một cách có hiệu quả, nhất là bí tích Hòa giải. Vì khi được chuẩn bị bởi sự xét mình hằng ngày, bí tích Hòa giải là một nâng đỡ quan trọng, là sự đưa trái tim của linh mục hướng về tình yêu của Cha nhân ái.

3. Tìm hiểu các dấu chỉ của Thiên Chúa. Nhờ ánh sáng đức tin soi sáng, được nuôi dưỡng bởi việc năng đọc Kinh Thánh, các linh mục có thể chú ý tìm hiểu các dấu chỉ của Thiên Chúa, và các lời mời gọi của ơn Chúa, xuyên qua các biến cố của cuộc sống. Như thế, các linh mục trở nên dễ dàng chấp nhận và thi hành sứ mạng mà các ngài đã lãnh nhận trong Chúa Thánh Thần, sẵn sàng vâng theo ý Chúa, theo gương của Đức Maria. Được Thánh Linh hướng dẫn, Đức Mẹ đã toàn hiến bản thân cho mầu nhiệm cứu chuộc nhân loại.

4. Lòng sùng mộ Phép Thánh Thể. Để có thể chu toàn tác vụ linh mục một cách trung thành, các linh mục phải đặc biệt quan tâm đến việc phải thưa chuyện mỗi ngày với Chúa Kitô bằng cách viếng Thánh Thể và lòng sùng mộ đặc biệt đối với Bí tích Thánh Thể.

5. Lòng tôn sùng Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Đức Maria, Mẹ của vị Linh mục Thượng tế đời đời, Nữ vương các Tông đồ, nâng đỡ tác vụ các linh mục và vì thế Ngài có quyền đòi hỏi lòng tôn sùng hiếu thảo của các vị, vừa tôn kính vừa mến yêu.

6. Yêu mến thời gian tĩnh tâm. Các linh mục phải yêu mến thời gian tĩnh tâm và phải trung thành với việc linh hướng để được hướng dẫn giúp đỡ.

7. Ngoài ra, còn nhiều phương thế khác, đặc biệt là những phương pháp suy niệm và chiêm ngắm đã được công nhận. Và những hình thức cầu nguyện khác có thể giúp các linh mục đi tìm và xin được từ Thiên Chúa tinh thần thờ lạy. Và nhờ tinh thần thờ lạy này mà cùng với Dân Chúa đã được trao cho các vị, các vị sẽ được kết hợp mật thiết với Đức Kitô là trung gian của Giao ước mới.

Và lúc đó, với tính cách là dưỡng tử, các vị có thể kêu lên: “ABBA: Cha ơi”. (Rm 8, 15)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 17:23