Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

11. Huấn luyện linh mục

§ Lm Peter Vũ Chương

Linh mục là người của Thiên Chúa
Linh mục là người thuộc về Thiên Chúa
Linh mục là người làm cho kẻ khác suy tư về Thiên Chúa.

Khi bức thư gởi cho các tín hữu Do Thái nói về Chúa Kitô thì trình bày Ngài như một linh mục đầy tình thương xót, trung tín trong những công việc liên hệ đến Thiên Chúa. (Do thái 2; 17).

Việc nhắc đến Thiên Chúa và những việc liên hệ đến Thiên Chúa lại còn được thấy trong lời định nghĩa về linh mục nơi thơ Do Thái đoạn 5,1. Linh mục được trao trách nhiệm lo về liên hệ nhân loại với Thiên Chúa, vì thế linh mục là người được tấn phong hợp pháp, chuyên lo những việc về Thiên Chúa, hiến dâng cho Thiên Chúa những lễ vật của nhân loại và dẫn đưa cộng đoàn tín hữu đến việc tôn kính Thiên Chúa.

Các tín hữu vẫn hy vọng gặp thấy nơi linh mục không những một con người sẵn sàng tiếp rước họ, vui lòng lắng nghe họ và luôn bày tỏ thiện cảm chân thành với họ mà nhất là còn là một con người biết giúp đỡ họ nhìn về Thiên Chúa và hướng tâm hồn lên với Ngài.

Vì thế việc cần thiết là linh mục được huấn luyện để biết sống thân mật sâu xa với Thiên Chúa.

Tất cả những ai chuẩn bị lên chức linh mục phải biết điều này là: Tất cả những gì của đời sống linh mục của họ tùy thuộc vào việc tận hiến chính bản thân của họ cho Chúa Kitô hiến dâng cho Chúa Cha. Bởi đó họ phải học cho biết quen sống trong những tâm tình thúc đẩy bởi việc cử hành Thánh lễ, trong việc cử hành này cái nhìn của tất cả đều luôn luôn hướng về Thiên Chúa.

Thế giới ngày nay liều mình đi đến chỗ đóng kín và chỉ lo tìm những thỏa mãn riêng mà thôi.

Cần phải có những người có khả năng làm cho thế giới thoát khỏi nhãn giới hẹp hòi và giúp họ hướng cái nhìn và tâm hồn về Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Thánh Nữ Maria, Đấng đã sống thân mật với Thiên Chúa như thế nào, giúp Thượng Hội Đồng Giám mục có những quyết định rõ ràng để góp phần vào công việc chuẩn bị cho Giáo hội những linh mục là những người của Thiên Chúa.

(Bài Huấn đức của Đức Gio-an Phao-lô II)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 17:14