Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

1. Thận trọng tuyển chọn các vị có trách nhiệm trong Chủng viện

§ Lm Peter Vũ Chương

“Một Giáo hội không còn trung thành với Chúa thì cũng không thể tiếp tục chu toàn vai trò làm ánh sáng và hy vọng cho thế giới được.

Vì thế, cần phải thận trọng trong việc tuyển chọn và huấn luyện những người có trách nhiệm trực tiếp trong việc thông truyền đức tin, trước tiên là các giáo sư Chủng viện và Học viện, nơi đào tạo các ứng sinh lên chức linh mục hoặc tiến vào đời tu trì. Trong việc giảng dạy này, cần đặc biệt chú ý đến lãnh vực luân lý nhất là luân lý gia đình và xã hội.

(Trích bài ngỏ của Đức Gio-an Phao-lô II với các Giám mục Tây Ban Nha tháng 6/1993)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 16:22