Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Mẹ Lavang

§ Dân Chúa

Xin bấm vào hình để xem toàn tập
Lavang's church

● Đức Mẹ La Vang tại hải ngoại

Hình ảnh Lễ Cung Hiến Tân Giáo Đường Đức Mẹ La Vang Ở Quận Cam
Báo chí tường thuật về nhà thờ Đức Mẹ La Vang Ở Quận Cam

Websites:
Nhà Thờ Việt Nam tại London, Anh Quốc
Đền Thánh Đức Mẹ Lavang, New Orleans, Louisiana
Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Albuquerque, New Mexico
Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Portland, Oregon
Nguyện Ðường Ðức Mẹ La Vang tại Thủ Ðô Washington
Nhà thờ Đức Mẹ Lavang, Santa Ana, California
Đền Thánh La Vang, Las Vegas, Nevada
Giáo xứ Đức Mẹ Lavang, Ottawa, Canada

● Đức Mẹ La Vang

Đức Mẹ La Vang, 1798-1998

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Việt Nam, nhiều hình ảnh giá trị
Đại Hội Thường Niên Mùa Hạ tại La Vang 2006, Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang
• Our Lady of La Vang at The Mary Page, TheWorkOfGod.org, HolySpiritInteractive.net
Letter to Cardinal Paul Joseph Pham Dinh Tung, John Paul II
Message Of John Paul II For The Conclusion Of The Marian Year In La Vang, Viet Nam, 16 July 1999
Pope - Lourdes - Vietnam, asianews.it
Ngài Sai Tôi Ði, Lm Hồng Phúc, DCCT
Suy niệm về sự tích Ðức Mẹ hiện ra tại Lavang năm 1798, Lm Emmanuen Nguyễn-Vinh-Gioang
Giờ Suy Tôn Thánh Mẫu La Vang
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Lavang
Hương kinh Lavang, những bài thơ và nhạc (midi, lời ca và nốt nhạc) về Mẹ Lavang
Một Gia Đình Phật Tử Tìm Được Đức Tin Nhờ Ơn Lạ Đức Mẹ La Vang, Nguyễn Thanh Cao
Thánh Mẫu Maria, năm 2008 | 2007 | 2006 | 2005 Đài Veritas Asia
Hướng về Mẹ Lavang (audio)
Nhạc về Mẹ La Vang, gồm lời ca và nốt nhạc
Tìm đến Mẹ Maria nơi chốn Lavang, Minh Ái
Những Niên Hiệu Về La Vang
Our Lady of Lavang - La'Vang, Vietnam (1798)

Lavang năm 2005

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2005
Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm của ÐHY Sepe tại Thánh Ðịa La Vang (2005)
Ðức Cha Lê V Hồng trình bày về việc đất của La Vang chưa được giải quyết (2005)
Khai Mạc Ðại Hội Hành Hương Ðức Mẹ Lavang Lần Thứ 27 Và Ðại Hội Thánh Thể Việt Nam 2005
Diễn Văn Khai Mạc Ðại Hội Thánh Thể Việt Nam 2005 Và Ðại Hội Hành Hương
Bài giảng của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ sáng Chúa Nhật 14/08/2005 tại Thánh Địa La Vang
Bài Giảng Thánh Lễ Mừng Kính Ðức Mẹ Lên Trời Của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tại Thánh Ðịa La Vang Thánh Mẫu La Vang Lần Thứ 27

Ðại Hội Hành Hương Lavang năm 2002

Chương Trình Ngày Hành Hương Dâng Hoa Ðầu Tháng Mẹ, tháng 5/2002
Tường Thuật Kiệu Minh niên tại Linh Ðịa La Vang Xuân Nhâm Ngọ
Bài giảng của ÐTGM Nguyễn Như Thể dịp Kiệu Minh Niên Xuân Nhâm Ngọ
Cuộc Hành Hương Minh Niên Năm Nhâm Ngọ tại Trung Tâm La Vang
Bài Suy Tư của ÐHY Nguyễn Văn Thuận về Sứ điệp Ðức Mẹ Lavang

Ðại Hội Hành Hương Lavang năm 2001

Tường thuật Ðại Hội Hành Hương Ðức Mẹ Lavang 14-15/08/2001
Suy niệm về sự tích Ðức Mẹ hiện ra tại La-Vang năm 1798
Tin Tức về Những Ðoàn Hành Hương  tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
La Vang tổ chức kỷ niệm Bách Chu Niên Ðại Hội Hành Hương lần đầu tiên
Kỷ Niệm 100 Năm Ðại Hội Hành Hương La Vang lần thứ nhất
Ðêm canh thức cầu nguyện dưới chân Mẹ La Vang (30.4.2001)
Giáo dân 3 miền tụ họp tại La Vang cầu nguyện cho ÐHY Nguyễn V ThuậnKiệu Minh Niên, Mồng Ba Tết Tân Tỵ, tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Lavang

Ðại Lễ mừng 200 năm ngày Ðức Mẹ hiện ra ở Lavang cổ võ hiệp nhất
Sứ Ðiệp ÐTC gởi cho ÐTGM Nguyễn Như Thể dịp bế mạc Ðại Hội Lavang
ÐTC gửi sứ điệp cho Ðức Cha Nguyễn Như Thể dịp bế mạc Ðại Hội Lavang
Phỏng vấn ÐTGM Huế về việc chuẩn bị bế mạc Năm Thánh Mẫu La Vang
Công Giáo Việt Nam chuẩn bị Lễ Bế Mạc Kỷ Niệm 200 năm Ðức Mẹ Lavang
Bế Mạc Năm Toàn Xá Lavang
Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam mời ÐTC đến La Vang
Việt Nam ca ngợi Ðại Hội Lavang là một thành công
Tổng Giáo Phận Hà Nội rước kiệu tượng Ðức Mẹ Lavang
Lịch Sử Linh Ðịa LaVang nhân Ðại Hội 200 năm Ðức Mẹ Hiện Ra
Văn Thư ÐTC cử ÐHY Tụng làm Ðặc Sứ chủ tọa Ðại Hội LaVang
ÐTC cử ÐHY Tụng làm Ðặc Sứ chủ tọa Ðại Hội LaVang
Nhìn về Ðại Hội Thánh Mẫu Lavang năm 1958
Ðề cương tổng quát Ðại Lễ Ðức Mẹ Lavang
Marian shrine in Vietnam survives despite odds
Sứ Ðiệp của ÐTC nhân dịp kỷ niệm 200 Năm Ðức Mẹ Lavang
Văn Thư Tòa Thánh ban Ơn Toàn Xá Ðức Mẹ Lavang
Thư UBND cho phép tổ chức Lễ Khai Mạc Năm Toàn Xá
Kinh Thánh Mẫu Lavang
Giáo Hội Việt Nam khai mạc Năm Toàn Xá Ðức Mẹ Lavang
Thư HÐGM VN về Ðại Lễ 200 Năm Ðức Mẹ Lavang
Thư UBND trả lời về Ðại Lễ 200 Năm Ðức Mẹ Lavang
Cộng đồng Việt Nam Hải ngoại thỉnh cầu đặc ân Toàn Xá
Nhân đọc Sứ Ðiệp ÐTC về việc Kỷ Niệm 200 năm Ðức Mẹ Lavang

lavang-stamps.jpg

Những tài liệu về Ðức Mẹ Lavang

Sứ-Ðiệp Ðức Mẹ La-Vang: (10) Chứng nhân Hy Vọng
Sứ-Ðiệp Ðức Mẹ La-Vang: (9) Sứ điệp Tin Mừng
Sứ-Ðiệp Ðức Mẹ La-Vang: (8) Ðoàn kết và hiệp nhất
Sứ-Ðiệp Ðức Mẹ La-Vang: (7) Thánh hóa Gia Ðình
Sứ-Ðiệp Ðức Mẹ La-Vang: (6) Xây dựng Giáo Hội
Sứ-Ðiệp Ðức Mẹ La-Vang: (5) Phục vụ người nghèo
Sứ-Ðiệp Ðức Mẹ La-Vang: (4) Hoàn Toàn Của Mẹ
Sứ-Ðiệp Ðức Mẹ La-Vang: (3) Mầu nhiệm Thánh Giá
Sứ-Ðiệp Ðức Mẹ La-Vang: (2) Tinh thần Thơ Ấu
Sứ-Ðiệp Ðức Mẹ La-Vang: (1) Bí quyết cầu nguyện +ÐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận
Sứ Ðiệp Ðức Mẹ La-Vang +ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận
Hướng Về Lavang: Ngài Sai Tôi Ði
Nhớ về một ngày Ðại Hội Ðức Mẹ Lavang
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
ÐTC Gioan Phaolô II với Mẹ Lavang
Những lần về với Mẹ Lavang
Những sự kiện diễn tiến tại Lavang
Vấn Ðề Cấp Bách
Vấn đề Truyền Thông
Linh Ðịa La Vang Bùi Văn Giải
Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa Vũ Hồng
Giới trẻ tự kiểm
Ðức Mẹ La Vang Tôma Thiện Vô Tư
Hướng Về Mẹ La Vang Việt Hải
Lời Ngỏ, Tâm Tình

Những Ơn Lạ do Ðức Mẹ Lavang ban

Chúng tôi tin là Ơn Mẹ Lavang ban Ông Dương Bỉnh
Chúng tôi tin là ơn Ðức Mẹ Lavang ban Một Linh Mục
Gia đình tôi với Mẹ Lavang Một Linh Mục
Người ngoại quốc nói về Mẹ Lavang Về Bên Mẹ La Vang
Những cảm nghĩ về Mẹ Lavang My Thai
Nghĩ về Ơn Lành của Ðức Mẹ ban Bách Hợp
Tôi tin là ơn của Mẹ Lavang Antôn Hoàng Minh Tâm
Mẹ Lavang đã giúp tôi làm Linh Mục Lm Giuse Ngô Văn Trọng

Dâng Hoa tôn vinh Mẹ La Vang, +GM FX Lê Văn Hồng
Mẹ Maria Hiện Ra Tại La Vang, Việt Nam, Năm 1798, Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi
Mẹ La Vang, Lm Nguyễn Khoa Toàn
Tìm hiểu lại Nguồn gốc của tên gọi La Vang, Bs. Nguyễn Thị Thanh
Người ngoại quốc nói về Mẹ Lavang, Về Bên Mẹ Lavang
Mẹ La Vang đã giúp tôi làm Linh Mục, Lm Giuse Ngô Văn Trọng
Bốn Mươi Năm, Một Dòng Lệ, Lê Tín Hương
Chuyện Vua Khải Định được ơn Đức Mẹ La Vang, Nguyệt San Đức Mẹ La Vang, số 11 tháng 7 năm 1962
La Vang Ngày Nay, lavang.com.vn
Đền Thánh và Linh Đài Đức Mẹ La Vang, lavang.com.vn
Tại sao gọi là La Vang, lavang.com.vn
Sự Tích Đức Mẹ Hiện Ra Tại La Vang (2), lavang.com.vn
Sự Tích Đức Mẹ Hiện Ra tại La Vang, Toà Tổng Giám Mục Huế - 1998

Đọc nhiều nhất Bản in 14.07.2006. 08:21