Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Kinh Kính Mừng (lời và minh họa)

§ Dân Chúa

Kinh Kính Mừng (lời và minh họa)Kính mừng Maria

đầy ơn phước

Đức Chúa Trời ở cùng Bà,

Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,

và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời,

cầu cho chúng con là kẻ có tội,

khi này và trong giờ lâm tử.

Amen.

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 14.10.2006. 21:00