Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Các bản Thánh Ca thường hát

§ Dân Chúa

I. Ca Nhập Lễ

MÙA VỌNG

1. NÀY DÂN SION của Nguyễn khắc Xuyên

ĐK. Này dân Sion, Chúa ngươi sắp tới. Ngươi hãy ra chào đón Chúa đến cứu dân Người.

1- Ai đã vào sa mạc xem ngàn lau phất phới? Ai đã lên đồi vắng xem bóng người xa hoa?

2- Quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san cho phẳng, hố sâu lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống.

2. TỪ TRẦN GIAN (NGUYỆN MÙA VỌNG) của Hoàng Vũ

ĐK. Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi. Cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai, Chúa ơi, nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương. Người ban ơn cứu rỗi yêu đương bốn phương, cho đoàn con ngóng chờ.

1- Xa xôi cõi trần mong Chúa viếng thăm. Chúa là hừng đông phá tan mờ tối. Qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương. Xoá tội trần gian, xoá bao lỗi đời.

2- Xin mưa xuống trần gian Đấng Cứu Tinh, phá mọi nghịch mưu xấu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời Con Chúa Chí Linh. Nối lại tình thương thế gian Nước Trời.

3. NGUYỆN TRỜI CAO của Trọng Linh, Hoàng Khánh

ÐK. Nguyện trời cao đổ xuống sương mai. Mây ơi mau hãy mưa vị Cứu tinh. Các tầng trời nói lên hiển vinh Chúa . Không trung cao chiếu kỳ công tay Người.

1. Chúa ơi, xin đừng chấp tội chúng con. Này đây Sion lạnh vắng, thành thánh điêu tàn. Yêrusalem hoang vu, nơi xưa cha ông chúng con sum họp ngợi khen Chúa. Giờ đây thành tiêu sơ.

2. Chúa ơi, xin đừng xét phạt thế gian. Ðoàn con ăn năn tự hối, nguyện Chúa thương tình. Xin thương tha muôn oan khiên, mau mau ban ngôi Cứu tinh trong tâm hồn khao khát, ngày đêm hằng van xin.

4. TRỜI CAO của Duy Tân

ĐK. Trời cao hãy đổ sương xuống. Và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời cao hãy đổ sương xuống. Và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời.

1- Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ôi, dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ôi, đoàn con đã hối tội rồi.

2- Thương xem dân Chúa đớn đau mây sầu che tối. Luôn mong Chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới. Cứu dân, đập tan xiềng xích tội nhơ. Chúa ôi, lòng nhân từ Chúa vô bờ.

MÙA GIÁNG SINH

5. CAO CUNG LÊN của Hoài Đức & Nguyễn khắc Xuyên

ĐK. Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa. Hòa trong làn gió, nhè nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn. Một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương. Đàn ơi, cứ rung những điệu réo rắt, hát khen Con Một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế, lặng nghe cung đàn. Mau tìm cho tới, thờ kính Vua giáng trần.

1- Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính. Chúa Con sinh ra trên nắm cỏ máng lừa. Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bởi cõi trời sinh xuống trần đêm xưa.

6. CHÚA BỞI TRƠI (CHÚA SINH RA) của Hoài Đức

ĐK. Chúa bởi trời sinh xuống trần, đem ơn phúc cho nhân gian. Chúa bởi trời sinh xuống trần, ta cùng nhau hát vang. Hát vang lên, tiếng êm đềm, ngợi khen Chúa ta sinh ra. Hát vang lên tiếng êm đềm, ngợi khen lòng Cha chúng ta.

1- Lòng Cha thương trần gian tội lỗi nhiều mất phúc Thiên cung, Con Chúa mới ra đời. Lòng Cha thương trần gian tội lỗi nhiều mất phúc Thiên cung, Con Chúa mới ra đời.

2- Từ nay con thực tâm theo Chúa luôn lánh chước quỷ ma, cho đáng phúc Thiên đàng. Từ nay con thực tâm theo Chúa luôn, lánh chước quỉ ma, cho đáng phúc Thiên đàng.

7. ĐÊM ĐÔNG LẠNH LẼO (HANG BÊ LEM) của Hải Linh

ĐK. Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê Lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng. Đàn hát (réo rắt tiếng hát). Xướng ca (dư âm vang xa). Đây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (hãy kíp bước tới). Đến xem (nơi hang Bê Lem). Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

* Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than.

1- Nơi hang Bê Lem Thiên Thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.

2- Nơi hang Bê Lem ta quỳ thiết tha. Xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hòa.

8. ĐÊM THANH NGHE (TIẾNG HÁT THIÊN THẦN) của Hoàng Diệp

1- Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần, chung nhau đàn ca thánh thót hỉ hoan. Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần, ngâm nga hòa câu kính chúc hiển vang.

ĐK. Glo-ri-a in ex-cel-sis De-o. Glo-ri-a in ex-cel-sis Deo.

2- Đem tin vui Con Chúa đã ra đời, sinh nơi lều tranh nên Đấng cứu dân. Khuyên nhân gian cảm mến mãi ơn Người, chung nhau hòa ca những khúc ái ân.

9. ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG. Lời Việt của Hùng Lân

1- Đêm Thánh vô cùng. Giây phút tưng bừng. Đất với trời. Se chữ đồng. Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu vô bờ bến. Biết tìm kiến của chi đền...

2- Ôi Chúa Thiên đàng. Cảm mến cơ hàn. Nhấp chén phiền. Vương phong trần. Ôi Thiên Chúa thương người đến quên mình. Canh khuya giáng sinh trong chốn cơ hàn. Ơn châu báu vô bờ bến. Biết tìm kiến của chi đền...

MÙA CHAY

9. CHÚA NHÂN TỪ (XIN THƯƠNG XÓT) của Kim Long.

ĐK. Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. An năn kêu van, lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

1- Lạy Chúa xin thương con, theo lượng từ bi Chúa. Chúa ôi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.

2- Rửa con nên trinh trong, giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên. Con thành tâm thú lỗi lầm.

10. LẠY CHÚA ĐOÁI THƯƠNG (GIỌT LỆ THỐNG HỐI)

ĐK. Lạy Chúa, đoái thương nghe tiếng con phàn nàn. Con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van. Xin Chúa, giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.

1- Hỡi linh hồn xấu xa phạm tội nhiều. Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu. Hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều. Gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.

2- Cúi xin cùng Chúa khoan nhân vô cùng. Giúp con xưng chừa tội lỗi chung. Để con từ nay trung thành đến cùng. Trên đường đưa lên hưởng mặt Chúa.

11. NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI

ĐK. Nguyện Chúa Chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Người.

1- Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Người. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.

2- Người chính đường sinh phúc. Là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khóa trời cao quang. Nguyện thương xóa sạch lỗi lầm.

12. GẦN BÊN NHAN CHÚA của Kim Long & Hoàng Khánh

ĐK. Quì bên cung thánh (hoặc: Gần bên nhan Chúa), đoàn con thiết tha kêu cầu khấn. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng, tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ, cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1- Lệ sầu rưng rưng, ngước nhìn lên Cha, tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương, đừng minh xét bao tội tình.

2- Một chiều xưa kia, khắp đồi Can-vê, máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha.

13. LÒNG CON ĐAU ĐỚN

ĐK. Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa.
Cậy trông máu thánh Chúa thương xuống rửa hồn con.
Bao nhiêu năm qua lạc bước con mất tình Chúa.
Nhờ lòng lâm tuất Chúa thương thứ tha tội con.

TK. Ở Cha nhân từ, xin thương xem người tội lỗi, kêu khóc than van đêm ngày, hết lòng cậy trông.
Lòng Cha hay thương, nay con lo buồn thống hối. Chúa nhân từ thương xót con cùng.

MÙA PHỤC SINH

14. CHÚA NAY THỰC ĐÃ PHỤC SINH

ĐK. Chúa nay thực đã phục sinh. Alle-lu-ia, Al-le-lu-ia.

1. Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Và niềm vui tràn lan nơi nơi.

2. Ngài toàn thắng tội lỗi thế trần. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Và ngàn dân hưởng ơn cứu rỗi.

15. HÃY CHỖI DẬY

ĐK. Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê. Hãy chỗi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời, ánh quang vinh trên đầu ngươi.

1. Đã bao năm qua, gian trần miệt mài sống trong vòng u tối. Giờ được Chúa dẫn vào nguồn sáng, ta hãy bước theo đường quang minh.

2. Hãy chung câu ca, chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa. Nguyện lòng trí muôn người hiệp nhất, trong một đức tin một tình yêu.

16. HÔM NAY LÀ NGÀY

ĐK. Hôm nay, là ngày, ngày Thiên Chúa đã tạo thành, nào cùng vui, ca. Al-le-lu-ia.

1. Hãy hát mừng Chúa ta một bài ca mới, vì người đã làm những việc, thật lạ lùng, cao quang.

2. Chúa thắng trận hiển vinh, quyền lực uy dũng, và ở trước mặt nhân loại, người biểu lộ, công minh.

17. TRẦN GIAN THIÊN QUỐC (MỪNG CHÚA PHỤC SINH) của Duy Tân

ĐK. Alleluia, Alleluia, Alleluia!

1- Trần gian Thiên quốc, cùng chung tâm hồn. Mừng Con Thiên Chúa, phục sinh khải hoàn. Hân hoan kính dâng, cung hát tiếng đàn. Alleluia.

2- Kìa Con Thiên Chúa, toàn năng nhân lành. Vì yêu nhân thế, đành chết khổ hình. Đem cho chúng sinh, ơn sống thái bình. Alleluia.

MÙA THƯỜNG NIÊN

18. CON BƯỚC LÊN BÀN THỜ của Kim Long

ĐK. Con bước lên bàn thờ, cùng dân Chúa đây hợp dâng Thánh lễ. Đây lễ chiên chiều xưa, Con Chúa uy linh đã trao hiến thân mình.

1- Muôn tâm hồn liên kết trong tình thân, dâng tiến Cha Toàn năng lễ vật hy sinh. Xin Cha lành cho lễ dâng toàn thiêu, mưa xuống muôn hồng ân nhuần thấm tâm hồn.

2- Con nguyện cầu xin Chúa thương trần gian cho khắp nơi bình an Giáo Hội rộng lan. Cho muôn người thôi oán thương hận than, cho khói binh mờ tan, hạnh phúc tuôn tràn.

19. CON HÂN HOAN của Kim Long.

ĐK. Con hân hoan bước, lên bàn thờ Chúa. Chúa là hoan lạc tuổi xuân xanh con. Con nâng muôn phím, tơ ngợi khen Chúa, tiếng lòng rung nhịp, với muôn tâm hồn.

1- Vào Thánh cung, dâng tiến hương nguyện cầu ngát bay tỏa tới ngai toà Chúa. Tâm tư sẽ reo mừng hướng lên bàn thánh trong niềm tin.

2- Hồn ta ơi, sao đớn đau u sầu. Hãy tín nhiệm sức mạnh của Chúa. Sao xao xuyến băn khoăn, Chúa chính là suối mạch ủi an.

20. CON SẼ BƯỚC LÊN của Hoàng Ngô & Hồng Phúc.

ĐK. Con sẽ bước lên bàn thờ, vì chính Chúa làm tuổi xuân ca khúc hân hoan. Con sẽ bước lên bàn thánh, tế lễ mình làm của lễ hy sinh.

1- Này hồn tôi ơi sao xao xuyến đau thương. Tứ vi địch thù vây hãm lo gì. Có Chúa trong thành địch thù tan nát hết. Chúa trong lòng ta, lo lắng gì hồn tôi ơi.

2- Từ hừng đông lên cho đến hết đêm thâu, sống trong lâu đài ơn thánh nhiệm mầu. Chính Chúa gia nghiệp và nguồn ơn cứu thoát. Chúa dắt dìu tôi trong sáng thật về trời cao.

21. CON SẼ HÂN HOAN của Kim Long.

ĐK. Con sẽ hân hoan tiến vào cung thánh. Tới gần Chúa Trời tuổi thanh xuân reo vang khúc nhạc êm ái, vương ánh sáng nơi nơi. Gần bàn thờ Chúa, tâm hồn con thảnh thơi, trong nguồn vui thánh ân muôn đời.

1- Ôi nói sao đuợc niềm vui khi lên đền thánh Chúa Trời. Gia-Liêm đây, thôi dừng chân lại. Đến nơi rồi, hồn ta ơi.

2- Ôi thánh đô đầy quang vinh, vang vang lời chúc thái bình. Gia-Vê đây, chính nguồn hoan lạc. Hãy vui mừng hồn ta ơi.

22. HÁT LÊN BÀI CA của Kim Long.

ĐK. Hát lên bài ca, hỡi ngàn dân. Hãy hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Sáng trong niềm tin. Một niềm tin, khắp thế nhân chung tiếng hoan ca dâng Chúa Thiên đình.

TK. Về đây muôn người, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời, hoà tiếng nơi nơi tung hô Chúa.

1- Trong nắng ban mai hoa lá khoe tươi chim hót vui say muôn khúc tân ca mau vang xa.

2- Trong bóng đêm thanh tinh tú long lanh mây gió đưa nhanh muôn khúc tân ca mau vang xa.

23. NGÀY XƯA TRÊN ĐỒI (KINH ĐẦU LỄ) của Huyền Linh.

1- Ngày xưa trên đồi Gol-go-tha, Mẹ đứng gần bên thánh giá. Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời. Mẹ đồng công dâng lễ đền bồi. Giờ đây trên bàn thờ bao vui say, đoàn con hợp dâng thánh lễ. Nhờ Mẹ giúp xác hồn con trắng trong. Để xứng đáng tham dự lễ này.

ĐK. Con dâng lên Nữ Vương tấm lòng nhỏ bé, được thật lòng mến Chúa yêu người. Cho đời con trở nên trót đời của lễ, chờ ngày về hưởng phúc trên trời.

II. Ca Dâng Lễ

24. CON KÍNH DÂNG (DÂNG HỒN XÁC) của Hùng Lân

ĐK. Con kính dâng Cha cùng bánh và rượu nho. Hồn con đây với xác con đây, đền vì bao tội lỗi xưa nay. Con dám trông mong thành áng trầm thơm tho, bay tới trước dung nhan thánh Người, cám mến Cha lành tự tình khúc nôi.

1- Con ước ao kết hợp cùng Chúa Giêsu như giọt nước trong rượu nho. Khăng khít nên một với Người, sống trong Người, trong nguồn ơn Chúa xuống cho.

2- Con dám xin Chúa rửa hồn xác chúng con cho sạch vết bao tội nhơ. Thương giúp qua đời hiểm nghèo, tới Thiên đường rũ sạch hết các mối lo.

25. CON XIN DÂNG LÊN của Kim Long

ĐK. Con xin dâng lên tòa Chúa uy linh của lễ cảm mến, chúc tụng, tôn vinh.

1- Xin dâng lên rượu bánh khiết trinh, xin dâng lên lòng mến chân thành.

2- Xin dâng lên hồn xác chúng con, xin ân thương tràn xuống ơn lành.

26. CON XIN TIẾN DÂNG của Kim Long

ĐK. Con xin tiến dâng lên, này rượu nho cùng bánh miến. Hương kinh ngát bay triền miên, tung hô Chúa bao dịu hiền.

1- Bánh miến này tinh trắng, và đây tấm linh hồn con, thắm thiết niềm tin yêu dâng về Thiên Chúa uy quyền.

2- Chén cứu độ nhân thế nầy con tiến dâng thành tâm. Tiếng khấn nguyện bay cao như trầm hương trước Thiên tòa.

27. CÙNG DÂNG LÊN (DÂNG BÁNH) của Nguyễn duy Vi

1- Cùng dâng lên bàn thờ Chúa, bánh miến với rượu nho, tinh hoa của ngàn đồng lúa, của lòng yêu Chúa. Nguyện xin Cha lành trông đến, thánh hóa cho lễ dâng, nhận về trên tòa cao sang, như làn hương trầm.

ĐK. Rượu lành bánh thơm, dâng về trước bàn thờ Chúa, để làm của nuôi, để làm máu thịt Con Người.

2- Cùng dâng trên bàn thờ Chúa bánh miến với rượu nho, thay cho muôn vàn tội lỗi của đoàn con cái. Dù con mọn hèn bao xiết, bất xứng với lễ dâng, nhưng xin Cha lành trông đến tấm lòng chân thành.

28. CHÚNG CON DÂNG VỀ của Kim Long

ĐK. Chúng con dâng về ngai uy linh. Này bánh miến trắng tinh và rượu nho thơm ngát. Bao niềm yêu mến dâng dạt dào như hương khói triền miên. Nguyện Chúa thương nhận của lễ vẹn tuyền.

1- Đây tâm hồn ước nguyện luôn mến yêu, luôn mến yêu một Chúa. Và tấm thân nầy yếu hèn, hiệp dâng, hiệp dâng Chúa Thiên tòa.

2- Muôn tâm hồn kết hiệp trong lễ dâng, trong lễ dâng thành kính. Nguyện Chúa thương tình đoái nhìn, dủ thương rộng ban phúc Thiên đình.

29. ĐÂY BÁNH THÁNH của Duy Tân

ĐK. Đây bánh thánh, đây rượu thánh, hợp với lòng chúng con dâng lên Chúa nhân hiền. Đây Thánh lễ, đây đoàn chiên, cùng nhất tâm cúi xin Chúa hãy ban phép lành.

1- Cha cực thánh, Chúa uy linh toàn năng vĩnh viễn. Xin nhận bánh rất tinh sạch đoàn con kính tiến. Tuy chẳng đáng cũng trông mong tình Cha đoái tới, tha ngàn lỗi Chúa ban ơn trường sinh cõi trời.

2- Cha cực thánh, Chúa uy linh toàn năng vĩnh viễn. Xin nhận chén cứu độ đây đoàn con kính tiến. Như làn khói ngát hương thơm tỏa bay tới Chúa, ban hồng phúc cứu chúng con về nơi thái hòa.

30. GIỜ ĐÂY CHÚNG CON

ĐK. Giờ đây chúng con dâng lên thiên tòa cao sang của lễ rất thánh, bánh trắng tinh rượu nho thơm ngát. Nguyện xin Chúa nhân lành nhận của lễ chân thành, tựa ngàn trầm ngào ngạt bay lên cõi cao xanh.

1- Muôn dân về đây hợp dâng lễ vật hy sinh. Như trên đồi xưa Con Chúa hiến dâng thân mình.

2- Muôn muôn lời ca hòa vang trong tình thương yêu. Dâng lên trời cao xin Chúa đoái thương nhận lời.

31. LỜI CHÂN THÀNH của Kim Long

ĐK. Lời chân thành dâng tiến, như hương trầm bay tới trời cao. Nguyện Chúa Cha nhân từ nhận lễ hy sinh trên bàn thờ.

1- Tưởng nhớ Con Chúa đã chịu chết khổ hình. Và cuộc Người phục sinh cùng lên trời vinh sang.

2- Nguyện Chúa trông đến lễ vật rất tinh tuyền. Lòng thành hiệp dâng lên rượu bánh nguồn sinh phúc.

32. NGUYỆN CẦU CHÚA CHÍ AÍ (BÁNH THƠM) Hoàng Khánh,Kim Long

ĐK. Nguyện cầu Chúa chí ái, hãy ghé mắt thương tình. Nhận của lễ tinh tuyền lòng thành con dâng lên.

1- Bánh thơm với rượu lành con dâng lên ngai uy linh. Chấp đôi tay nguyện cầu cho muôn dân luôn khang an.

2- Ước mong muôn lời cầu như hương thơm bay lên cao. Chúa khoan dung vô bờ cho muôn dân thương yêu nhau.

33. NGUYỆN CHO LỜI CON (LỜI CON NGUYỆN) Hoàng Khánh,Kim Long

ĐK. Nguyện cho lời con tha thiết nguyện cầu. Tựa làn hương thơm bay lên thiên nhan. Đôi tay thanh khiết dâng lên trời cao. Được như của lễ hiến trong sương chiều.

1- Trong ánh huy hoàng, đoàn con tiến dâng lời kinh. Xin canh giữ tâm hồn đoàn con tháng năm sạch tinh. Không nhiễm vương đời, miệng con sướng vui hòa ca, luôn xa lối gian tà, đường ngay quyết theo vững bền.

2- Dâng hiến tâm hồn, nguyện xin chớ xua từ con. Xin soi dẫn lối đường đừng cho mắc mưu tà nhân. Trong bóng Cha hiền, đoàn con náu thân ngày đêm. Mong qua chốn lưu đày hồn thơ vẫn luôn trắng ngần.

34. TIẾN DÂNG của Kim Long & Hoàng Khánh

ĐK. Tiến dâng trên bàn thờ, rượu nho thơm hương cùng bánh miến trắng tinh. Chúa khoan nhân vô bờ, đoàn con xin đoan nguyền yêu mến hết tình.

1- Tiếng hát thơm hương nguyện cầu, tỏa bay khắp trời diệu huyền, đoàn con kính thờ trọn niềm, nguyện dâng Chúa lời chúc ca thành tâm.

2- Chút nước pha trong rượu lành, tựa muôn tấm lòng nhiệt thành, đoàn con kết một lời nguyền, hợp chung với của lễ dâng toàn thiêu.

III. Ca Hiệp Lễ

35. AI ĂN THỊT TA

ĐK. Ai ăn thịt Ta và ai uống máu Ta, người ấy sẽ ở trong Ta và được Ta ở trong tâm hồn.

1- Vì thịt Ta chính là của ăn, và máu Ta thật là của uống.

2- Này thần lương bởi trời ban xuống. Người ăn bánh này sẽ được hằng sống.

36. TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG của Kim Long

ĐK. Ta là banh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.

1. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống, người ăn bánh nầy không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh.

2- Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống, người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn, muôn đời trầm luân.

37. GIÊSU CON KHÔNG ĐÁNG

ĐK. Giêsu, con không đáng Chúa ngự đến thăm lòng. Nhưng con trông cậy vào tình Chúa thương bao la, vào lượng Chúa thứ tha, vào ơn Chúa hải hà. Con rước Chúa, lòng chan chứa biết bao chờ mong.

1- Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con say mến. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con tràn vui.

2- Lạy Chúa xin mau đến cho hồn con cung kính. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con ngợi khen.

38. GIÊSU ƠI, Ở CÙNG CON

ĐK. Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ. Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

1- Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. Con rước Người và được Cha đoái thương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa hãy ngự luôn đây giữa hồn con.

2- Lạy Chúa, giờ đây vạn nẻo đường, con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa là nguồn yên vui, suối tình thương.

39. GIỮ GÌN CON (CA TÌNH TRI ÂM) của Kim Long

ĐK. Giữ gìn con Chúa ơi. Vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

1- Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa. Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong. Con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông.

2- Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa. Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong. Nơi cánh tay Người vững một niềm tin.

40. CON MẾN YÊU

1- Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn, hằng náu thân tù hãm vì con.

ĐK. Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa, yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

2- Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với lòng cậy trông thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa Cả là Cha, hằng xót thương phù giúp người ta.

41. CON THÀNH KÍNH (CON QUỲ GỐI) của Tâm Bảo

1- Con thành kính thờ lạy Chúa. Cảm tạ Chúa thương chúng con vô biên. Con thành kính thờ lạy Chúa. Dâng niềm mến tin lên Chúa nhân hiền.

ĐK. Khâm sùng thành tin con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tin con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

2- Con thờ lạy Chúa ngự trong phép Mầu nhiệm. Chúa ẩn mình đi chỉ vì thương yêu con. Con thờ lạy Chúa ngự trong phép Mầu nhiệm, Chúa ở gần con thôi sầu thương héo hon.

42. CON THỜ LẠY CHÚA GIÊSU (TRƯỚC THÁNH THỂ) của Thăng Ca

ĐK. Con thờ lạy Chúa Giêsu đang náu thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu, thương đoái nhận lời con cầu.

1- Xin cho con yêu Chúa nhiều, đáp tình Chúa đã dấu yêu. Xin cho con yêu Chúa nhiều, dẫu đời con gặp thảm sầu.

2- Xin cho xa thế trần. Giữ lòng trung thành sắt son. Xin cho con xa thế trần. Để lòng an ủi Chúa luôn.

43. ĐÂY LÒNG CHÚA của Nguyễn bang Hanh

1- Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vương tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

ĐK. Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian, và trên chốn Thiên đình.

2- Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn. Con dù không thấy, luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt Con Đức Chúa Trời, là Vua trên hết các Vua trần ai.

III. Ca Tạ Lễ

44. LẠY TRÁI TIM CHÚA (Tháng Sáu)

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, là Vua cai trị mọi loài.

Xin Trái Tim Chúa làm Vua, cai trị lòng con suốt đời.

(hát 3 lần).

45. GIUSE TRONG XÓM NHỎ (Tháng Tư)

ĐK: Giuse, trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nagiaret, Thánh gia nguồn vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết, với cảnh đời đơn nghèo.

1. Cho người cha hết sức yêu mến tận tình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời.

2. Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình, sống vui trong chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục đàn trẻ thơ dấu yêu, lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều.

3. Cho đoàn con cái biết tôn kính vâng lời, biết noi gương mến Chúa yêu người. Ngày đêm sách đèn hằng cần chuyên nấu nung, quyết tâm siêu vượt trên thói thường.

46. ĐÂY CHỐN HUY HOÀNG (Tháng Bảy)

1. Đây chốn huy hoàng chan hòa muôn ánh quang. Bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng.

Đây tấm bia vàng, ghi ngàn năm chiến công. Cờ phất phới oai hùng, tiếng hát ca lừng bốn phương.

ĐK: Xin các Thánh Tử đạo Việt nam.
Nơi vinh phúc chiếu soi rỡ ràng.
Thương lắng nghe lời con kêu khấn.
Ban xuống muôn phúc trên nước Nam.

2. Gươm sắc bén vung cho đầu rơi máu tuôn. Hằng cương quyết một lòng giữ vững niềm tin kính.

Đêm tối bao ngày đau phiền nơi khóc than. Chờ mong phúc thanh nhàn, hát khúc ca ngày khải hoàn.

47. LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: "Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt".

Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi.

Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ thiện toàn mở Nước Chúa Trời.

48. TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH (Tháng Mười một)

1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than, Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái, Nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

ĐK. Từ vực sâu tiếng khóc than, còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.

2. Ngày tháng trôi vào quyên lãng, Nào biết trông ai người nhớ thương, Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, Lửa hồng bao đêm ngày nung nấu, đớn đau khôn lường.

49. LẠY CHÚA TỪ NHÂN (KINH HÒA BÌNH) của Kim Long)

Lạy Chúa từ nhân. Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.

Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm. Đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:

Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn đuợc người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh Thánh Ái, xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

ĐỨC MẸ

50. AVE MARIA CON DÂNG LỜI của Huyền Linh

1- Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn màu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria!

Con dâng lên Mẹ lời mừng, Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng! Maria Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ! Con dâng lên lời ca: Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa!

2- Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Khi trời gặp nắng hồng, bình minh êm vui trời đông, con hân hoan lời ca mừng Ave Maria!

51. CON DÂNG VỀ MẸ của Kim Long

ĐK. Con dâng về Mẹ, một lòng tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, diệu huyền tỏa bay nơi nơi.

1- Con dâng về Mẹ trọn cuộc đời nơi khóc than. Đường đời nguy nan, Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.

3- Con dâng về Mẹ lời nguyện tin yêu thiết tha. Dù đời phôi pha tình yêu vẫn luôn đậm đà.

52. CON ĐẾN TRƯỚC TÒA (TẬN HIẾN)

1- Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn, dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến. Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bình yên.

ĐK. Ôi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ, với Mẹ. Vững chí chiến đấu vì Mẹ, trong Mẹ. Nước Mẹ thống trị, chiến sĩ lên đường mới. Xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời.

2- Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, giữa đời lo âu, giữa muôn ngàn nguy khó. Con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ, tấm lòng an vui trào mối tình thương.

53. CON QUYẾT TÂM (TRÀNG HẠT TU SĨ)

1. Con quyết tâm đời con mỗi ngày, có bao nhiêu đoá hồng tươi. Bao sắc hương vườn thương mến, sung sướng hái dâng Mẹ muôn đời.

ĐK. Ave Maria, Ave Maria, lặng nghe tiếng ca của Sứ thần, còn ngân vang khắp trên gian trần. Ave Maria, Maria.

2. Xin dẫn con cùng theo bước Mẹ. Tiến lên trên núi toàn thiêu. Theo Chúa không nề nguy khó. Mẹ hỡi, đoái nghe lời van nài.

54. CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG

Cung chúc Trinh vương, không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời.

Cung chúc Trinh vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hi sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.

ĐK. Mẹ Maria, ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên.

Mẹ Maria, con nguyện xin đền tạ yêu mến, muốn hi sinh nhiều, yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.

55. CHỐN BA ĐÀO

ĐK. Chốn ba đào nhiều phen nguy biến. Quanh chúng con quỉ ma chực liên. Ôi Mẹ lành nhìn con giao chiến. Ban sức thiêng, giúp con vững bền.

1. Gặp khi phải tới lui đưa chiến. Hoặc lúc phải tuốt gươm xông tiến. Giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền. Nâng đỡ con xác hồn tinh tuyền.

2. Rồi khi giờ yếu đau hấp hối. Ngàn chước độc quỉ ma đưa tới. Mau cứu qua giây phút nguy nan. Xin dắt con lên nơi thanh nhàn.

55. CHÚNG CON KÍNH CHÀO (Kim Long)

Chúng con kính chào Nữ vương Mẹ nhân ái, nguồn sức sống, nguồn an vui, nguồn hi vọng của chúng con. Ôi lạy Mẹ, Ôi lạy Mẹ, Nơi lưu đầy con cháu Evà, kêu van Mẹ giữa vũng châu lệ. Lạy Mẹ là trạng sư chúng con, xin thương ghé mắt nhìn chúng con, ôi Mẹ. Đến sau qua đời này, xin Mẹ cho chúng con, cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Mẹ gôòm phúc lạ. Ôi khoan thay, ôi nhân thay, ôi êm thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen, Amen.

56. DẠT DÀO TÌNH MẾN YÊU (Kim Long)

ĐK. Dạt dào tình mến yêu, đoàn con cùng dâng tiến Mẹ nhân ái dịu hiền. Dạt dào tình mến yêu, đoàn con cùng dâng tiến niềm tin yêu vô biên.

1. Nép bóng Mẹ dịu hiền, đoàn con sướng vui triền miên. Dẫu đắng cay ưu phiền, nguyện luôn vững tin trọn niềm.

2. Kiếp sống bao u sầu, đoàn con biết đi về đâu. Ngước mắt lên kêu cầu, Mẹ thương ủi an chữa bầu.

57. DƯƠNG GIAN NÀY

1. Dương gian này là chốn lưu đầy, đoàn con như khách lữ hành. Biết bao giờ về tới quê nhà hưởng phúc những ngày bình an.

Con trông cậy Mẹ hãy thương tình, ngày đêm giơ tay dìu dắt. Quyết sống một ngày mai tươi đẹp mến Mẹ thờ Chúa mà thôi.

ĐK. Mẹ là nguồn an vui. Mẹ là nguồn hạnh phúc. Mẹ là nguồn tình yêu. Mẹ là, là sự cậy trông, Mẹ là sự sống của chúng con Mẹ ơi. Tháng năm xuôi dòng, đoàn con vui, sống dưới bóng Mẹ liên. Không sợ chi đau thương, không lo chi những khốn khó đời lầm than. Vì Mẹ là nguồn an vui. Mẹ là nguồn hạnh phúc. Mẹ là nguồn tình yêu. Mẹ la,ø là sự cậy trông,Mẹ là sự sống của chúng con Mẹ ơi.

58. ĐOÀN CON ĐANG (Xin ơn phù giúp) của Hoài Chiên

ĐK: Đoàn con đang trầm luân nơi thế gian, giữa bao nguy hiểm với ưu phiền. Hồn con hoang mang, lo lắng, biết trông ai phù giúp trên dương trần. Nguyện xin Mẹ hiền ban ơn giúp cho, vững tâm chống trả với ba thù. Về nơi vinh quang rực rỡ, bến thiêng chốn Mẹ vẫn luôn mong chờ.

1. Giữa sóng gió nếu Mẹ không phù trì, con lao đao trên đường đầy gian nguy, trong cô đơn hồn trí con lung lay, biết trông ai phù giúp con nơi đây.

2. Khấn hứa cúi xin Mẹ ban hoà bình, cho muôn dân mai ngày được an ninh, vai chen vai hợp nhất trong yêu thương, dưới chân Mẹ hưởng phúc trên quê hương.

59. GIÁO NHÂN BAO XIẾT MỪNG (Minh Đệ)

1- Giáo nhân bao xiết mừng. Tiếng ca hoà vang lừng. Cùng nhau hái nhiều đóa hoa, lượm lên tiến dâng Đức Bà.

ĐK. Hoa muôn sắc con dâng trước toà, mầu tươi tắn hương ngát tốt xinh. Hoa muôn sắc con dâng trước toà, còn thua kém tươi Mẹ Chúa Thiên đình.

2- Tấu lạy Mẹ Chúa trời, lắng tai nghe đôi lời. Lòng con mến Mẹ thiết tha. Tình Mẹ thương con hải hà.

60. ĐÂY THÁNG HOA (Duy Tân)

ĐK: Đây tháng hoa, chúng con trung thành thật thà. Dâng tiến hoa lòng mến dâng lời cung chúc. Hương sắc bay tỏa ngát nhan Mẹ diễm phúc. Muôn tháng qua lòng con yêu Mẹ không nhòa.

1. Đây muôn hoa đẹp còn tươi thắm xinh vô ngần. Đây muôn tâm hồn bay theo lời ca tiến dâng. Ôi Maria, Mẹ tung xuống muôn hoa trời. Để đời chúng con đẹp vui, nhớ quê xa vời.

2. Muôn dân trên trần mừng vui đón tháng hoa về. Vang ca tưng bừng ngợi khen tạ ơn khắp nơi. Ánh hồng sắc hương càng tô thắm xinh nhan Mẹ. Sóng nhạc reo vang tràn lan đến muôn muôn đời.

61. GẦN LÒNG MẸ (Duy Tân)

ĐK: Gần lòng Mẹ Maria, chúng con không sợ nguy biến, gần lòng Mẹ Maria, chúng con quên đời ưu phiền.

1. Maria, Nữ vương bên trời hạnh phúc, thần thánh dâng muôn điệu nhạc thiêng du dương. Maria, Mẫu thân nhân từ lân tuất. Trần thế đang ngóng trông tình Mẹ yêu thương.

2. Maria, ánh quang trong sạch tay lái, dìu dắt ai bước sai lạc trong nguy nan. Maria, mối trông cậy , niềm ưu ái Ngày tháng qua, ước mong gần Mẹ cao sang.

62. GIỜ ĐÂY ÊM ÁI

1. Giờ đây êm ái nhất cả đời con. Tấm lòng khiêm cung ước muốn hiến thân. Giờ đây êm ái nhất cả đời con. Hết tình con xin kính dâng xác hồn.

ĐK. Ôi Maria, này con thiết tha tận hiến cho Mẹ, hồn xác, tâm tư, ước mong. Ôi Maria, này con thiết tha tận hiến cho Mẹ, chỉ biết yêu Mẹ hết lòng.

2. Quỳ đây kêu khấn thiết tha nài van. Giúp lòng con luôn chí khí sắt son. Qùy đây kêu khấn thiết tha nài van. Muôn ngàn gian truân quyết không biết sờn.

63. KÌA AI của Vinh Hạnh

1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai, về đây quên lãng những ngày truân chuyên.

2. Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ sẽ thương yêu,về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.

3. Kìa ai mê mải tìm hoan lạc, những ngày đêm thổn thức băn khoăn. Về đây ngỏ hết tâm can, về đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương.

4. Kìa ai sống mãi trong do dự, kiếp trần gian lữ thứ đau thương. Về đây nấp bóng Trinh Vương, về đây hưởng phúc Thiên đường yên vui.

5. Kìa ai cô quả không hi vọng, kiếp trần gian lạc lõng hôm mai. Về đây trông sẽ yên vui, về đây đau đớn chôn vùi mồ quên.

6. Kìa ai say đắm trong muôn tội, tâm hồn đang lạc lối Thiên cung. Về đây thống hối lỗi chung, về đây Mẹ sẽ rửa lòng sạch trong.

64. KÌA BÀ NÀO (Hoàng Diệp)

ĐK: Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông. Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận, Bà là ai?

1. Bà là ai, như huệ giữa chòm gai, như hồng thiêng mầu nhiệm, như đền vua vinh hiển, như thành thánh Sa lem. Bà là ai như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạng, như chính cửa Thiên đàng.

2. Bà là ai, tinh tuyền lúc đầu thai, xác hồn như ngọc tuyền, dư đầy ơn Thiên Chúa, như nguồn nước vô biên. Bà là ai, tay bồng Vua thơ bé, tay tràn ơn cứu thế, Đấng từ bi nhân hậu, hằng tiếp đón lời cầu.

65. LẠY MẸ FATIMA (ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ) của Nguyễn khắc Tuần

ĐK. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần: Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.

1- Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết. Sá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì? Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ chi, Mẹ ơi!

2- Trần gian truỵ sa nhuốm màu tang đắm đuối. Trên đường theo chân lý, nào đâu mấy người, đâu mấy người! Đường trần gian say đắm không bến bờ, không bến bờ. Phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai, Mẹ ơi!

66. LẠY MẸ KHOAN NHÂN (Hoài Đức)

1. Lạy Mẹ khoan nhân, con kêu khẩn Mẹ sớm chiều. Mong Trái Tim Mẹ hằng thương che chở con. Xin Mẹ nhân lành giúp con, trên đường thế cheo leo. Con dâng mình trong tay Mẹ, trót cả xác hồn.

2. Lạy Mẹ khoan nhân, Mẹ khuyên nhủ con ân cần, chăm chỉ siêng năng, lần hạt Mân côi luôn. Đây chuỗi Kính mừng sáng tươi, kết thành bó hoa xuân. Con dâng Mẹ, mong an ủi Mẹ khỏi u buồn.

3. Lạy Mẹ khoan nhân, Mẹ khuyên nhủ con dâng mình, tôn kính Trái Tim và chịu lễ siêng năng. Con sẽ đền tạ Trái Tim, đau khổ quyết hi sinh, thay bao người đang mê mải thanh sắc, bạc vàng.

ĐK: Ôi Mẫu thân, con trông cậy suốt đời, hãy xót thương. Vì ngoài Mẹ ra, thì nào con biết trông ai? Mẹ hãy lắng nghe lời hèn con đêm ngày van nài. Mong lúc tàn cõi đời. Dựa bên Trái Tim Mẹ yêu thương.

67. LẠY MẸ MẸ CHÚA VINH QUANG (Nguyễn Khắc Tuần)

ĐK: Lạy Mẹ, Mẹ chúa vinh quang, sáng hơn sao bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu ánh sáng trời tươi, dẫn ai lạc bước trên đường. Đồng tiến Đức Nữ Thiên đàng, tiếng con ca hát dịu dàng. Dẫu muôn nguy biến trên đường, tiếng con ca hát không ngừng.

1. Xin giữ xác hồn con vẹn tuyền. Luôn sánh với ngàn hoa tinh tuyết. Hương thơm ngát bay lên triền miên, dâng Mẹ Chúa muôn muôn đời liên.

2. Ước tới lúc hồn con nhẹ nhàng. Muốn cất bước về nơi cao sáng. Bay cao vút lên cõi trời quang, không vương vấn chi nơi trần gian.

68. LẠY MẸ LÀ NGÔI SAO SÁNG (Sao biển) của Tâm Bảo

ĐK: Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn. Sống chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù, lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con về nơi bến. Sống chết con trông nhờ. Bao nhiêu sức hộ phù, lòng Mẹ sẵn sàng, mà đoái đến con, giúp con đưa con tới Thiên đàng.

1. Thân lạy Nữ vương, Mẹ thấu tình con, sóng va tư bề, thuyền con sắp hòng, chìm theo nước xuôi dòng. Thân lạy Nữ vương, Mẹ thấu tình con, giúp con yên hàn, chèo bơi bát cậy, Mẹ thương đến con cùng.

2. Thân lạy Nữ vương, Mẹ thấu tình con. Phút lênh đênh bập bềnh trôi ngã lòng, hầu buông lái thôi chèo. thân lạy Nữ vương, Mẹ thấu tình con, giúp con vững lòng, cậy tin ở Mẹ, Mẹ thương đến con nhiều.

69. LẠY MẸ MARIA MẸ THIÊN CHÚA (Dâng Mẹ) của Hoài Đức

ĐK. Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng Trinh. Đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng, dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng sư, là Mẹ con!

1- Con dâng Mẹ, đây tâm hồn, đây trí khôn. Cả dĩ vãng, cả hiện tại, với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

2- Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa. Hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh.

70. LẠY MẸ FATIMA (ĐỀN TẠ TTM) của Nguyễn Khắc Tuần

ĐK. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.

1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì con lo gì. Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ chi Mẹ ơi!

2. Mẹ ơi giờ đây con thực tình thống hối. Con đường xưa tội lỗi, nguyện xa cách rồi, xa cách rồi. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ. Biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.

71. LẠY MẸ XIN YÊN ỦI

ĐK. Lạy Mẹ xin yêu ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi đau buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

1. Ớ Mẹ rất nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con, Mẹ xin lĩnh quyền.

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế trần.

3. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con, và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên, từ nay hết lo lắng, hết ưu phiền.

72. LẠY TRÁI TIM VẸN TRINH

ĐK: Lạy Trái Tim vẹn trinh Mẹ Chúa thiên toà, là nguồn yêu thương con cái dương gian. Mẹ dẫn đem muôn hồng ân xuống chan hoà, chịu đựng đau thương cho sống vui an toàn.

1. Lạy Mẹ chí ái nghe lời con hèn. Lòng con tha thiết yêu mến Mẹ liên. Giữ lòng trong trắng yêu mến Mẹ nhân hiền. Mong đền Trái Tim chẳng vướng tội nguyên.

2. Lòng Mẹ sốt nóng luôn tìm phương thần. Làm nguôi uy phép Con Chúa toàn năng. Thế trần mau hãy chăm chú đem thi hành. Lần hạt sớm trưa như thuốc thần linh.

73. LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG (Ngô Duy Linh)

Lạy Nữ vương Thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia.

Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.

Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia.

Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia.

Lạy Thánh nữ Đồng trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia. Vì Chúa đã sống lại thật. Vì Chúa đã sống lại thật.Alleluia, Alleluia, Alleluia.

74. MARIA NỮ VƯƠNG (Kim Long)

Maria Nữ vương rất uy quyền, nguyện Mẹ thương ban xuống ơn bình yên.

1. Bao con dân Việt nam, đêm ngày sống lầm than. Nguyện cầu Mẹ rủ tình thương, nhìn từng đoàn con lạc hướng, ban ngày mai sáng tươi vẹn toàn.

2. Quê hương con giờ đây đôi đường rẽ tình thương. Ngậm ngùi kẻ ở người. Cuộc đời sầu vương ngàn lối. Mong ngày chung sống bên Mẹ hiền.

3. Con dâng lên lời kinh, xin Mẹ đoái tình thương. Từng đoàn người vẫn đợi trông. Ví còn lạc xa đường sống. Xin Mẹ thương cháu con Lạc Hồng.

75. MẸ ƠI CON MẾN

ĐK: Mẹ ơi con mến Mẹ luôn. Tình con tha thiết nào hơn. Đây thân con dâng lên, dẫu rằng mọn hèn, cũng xin trông coi, trí tối con xin soi. Mẹ ơi con quyết từ đây, tình con thêm thắm từng giây. Con an vui hay chăng cũng không quên rằng, cứu tinh cho hồn, Mẹ là chốn cậy trông.

1. Lạy Mẹ Khiết trinh vẹn tuyền, Mẹ chẳng nỡ tâm bỏ lời con xin. Mẹ là Nữ vương uy quyền, nguyện Mẹ đoái thương phù giúp liên.

76. MẸ ƠI CON YÊU MẸ

ĐK: Mẹ ơi, con yêu Mẹ, yêu mãi đến tuối già, yêu tha thiết bao la. Mẹ ơi, con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, giờ chết Mẹ tưhơng nhé, chết trong tình yêu Mẹ.

1. Maria, Mẹ con ơi. Con thuộc về Mẹ hẳn rồi. Con chẳng mong gì hơn nữa. Con yêu Mẹ có thế thôi.

77. MẸ ƠI CON ĐẾN (Sơn Ca)

1. Mẹ ơi con đến dâng tiến bó hoa thắm nồng. Mùi hương toá vương quyến với muôn lời hát mừng. Mừng Mẹ hoa thắm, ngát thơm toả hương trinh. Sắc đẹp diệu huyền gấp ngàn đoá hoa xinh.

ĐK: Đây hoa, chúng con cùng dâng lên Mẹ lành. Bông hoa ngát hương trầm mầu sắc tươi xinh. Mẹ ơi, đoái nhận lòng thành kính. Hoa kia dẫu xinh và hương có đậm đà, nhưng đem sánh với Mẹ còn kém thua xa, Vì đây, Mẹ là Mẹ ngàn hoa.

2. Ngàn hoa chen lá tô thắm ngai vàng Nữ trinh. Mẹ đẹp ngàn hoa, ánh nét tươi xinh mĩ miều. Lời ca tiếng hát vút lên độ cao siêu. Đức Mẹ tươi cười, cúi nhìn những con yêu.

78. MẸ ƠI ĐÃ VỄ MÙA HOA (Tháng Năm)

1. Mẹ ơi đã về mùa hoa tươi, lan hương khắp cõi trời, tô xinh thắm cho đời. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con thơ bé cùng nức lòng đi hái về nhiều hoa dâng tiến Mẹ hiền. Cười vui, tay ôm ngàn cành hoa muôn màu rực rỡ ngát một làn hương tinh tuyền.

ĐK. Dâng lên trước tòa, câu ca vang hòa. Mẹ ơi, này tim yêu chúng con thắm nở đóa hoa hồng tươi. Có một mùa hoa thôi, thắm một màu xinh tươi. Chỉ có một mùa thôi! Mẹ ơi, chỉ có một tình yêu sắt son chúng con dâng Mẹ. Chỉ có một tình thôi.

79. MẸ ƠI ĐÂY TẤM THÂN CON

ĐK: Mẹ ơi, đây tấm thân con với bao niềm vui. Mẹ ơi, đây tấm thân con, với muôn sầu đắng. Mẹ ơi, đây tấm thân con, héo hon từng đêm, quì bên nhan thánh Trinh vương, hát lên lời kinh.

1. Mẹ ơi, con dâng lên Mẹ, dâng lên, dâng lên cho Mẹ, tất cả những gì là của con, gia đình, anh em, quê hương thân yêu và người thân với bạn bè.

2. Mẹ ơi, con dâng lên Mẹ, dâng lên, dâng lên cho Mẹ, tất cả những gì là của con, gia tài, con tim, đôi tay lao công, và những ước mơ xa vời.

80. MẸ ƠI, ĐẾN KHI CON (Nguyễn Khắc Xuyên)

Mẹ ơi, đến khi con về trời, sống yên vui đời đời. Mẹ Chúa cả hiển vinh, trong sạch cao quí, đẹp hơn sao sáng. Từ nay, con noi gương Mẹ hiền, quyết tin yêu một niềm. Ngày lưu đầy còn xa, xin Mẹ lân tuất, hộ giúp con vững vàng.

1. Mẹ bao dung, hãy thương con nhiều, khó nguy trăm chiều, hồn con nhiều phen đắm chìm. Dù nơi đây, giữa cơn lưu đầy, đớn đau đêm ngày. Mẹ yêu, dìu con vững đi trên đời.

2. Đời dương gian, sắc hương dịu dàng, thoảng như mây ngàn, trầm đưa hồn con bước lầm, vào nơi tối tăm. Mẹ khoan nhân, xót thương vô bờ, chúng con trông nhờ. Mẹ thương dìu lên tới nơi mong chờ.

81. MẸ ƠI ĐỜI CON (XIN VÂNG) của Mi Trầm

1. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ĐK. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

2. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

82. MẸ ƠI, NƯỚC VIỆT NAM

1. Mẹ ơi, nước Việt nam lâm cảnh tang thương, bao kẻ chết thê lương, không áo cơm, lao tù phong sương dãi dầu (phong sương dãi dầu). Mẹ ơi, ghé mặt thương ban cho nước Nam mau thoát nguy, tìm thấy đời sống vui, hạnh phúc và ấm no.

ĐK: Sống có Mẹ nào con sợ chi, sống có Mẹ nào phải lo gì? Dù những cơn gian nguy, thì cũng không can chi. Dưới cánh tay Mẹ đưa thật êm, con say sưa miệng hát vang rền. Có Mẹ sợ chi, có Mẹ lo gì?

2. Mẹ ơi, đã nhiều năm con sống cô đơn, như những khách tha hương, trong gió mưa đêm trường bao nhiêu lạnh lùng. Từ đây, nếu còn bao nhiêu năm vẫy vùng, con quyết tâm về với Mẹ mến thương, để sống đời yêu đương.

83. MẸ ÁNH BÌNH MINH (Nguyễn Khắc Xuyên)

ĐK: Mẹ ánh bình minh dâng lên sáng ngời. Màn tối trần gian không hề vương gót chân. Mẹ chính vầng trăng trong sáng giữa trời. Tà áo Mẹ như tuyết rơi đỉnh non ngàn.

1. Mẹ là vinh hiển của bao nòi giống. Mẹ là hoa tươi nở bên trời sáng. Mẹ là yên ủi của bao đời sống. Mẹ hiền Mẹ thảo ôi Mẹ nhân lành.

84. MẸ RẤT NHÂN TỪ (Long Nghị)

1. Mẹ rất nhân từ Quốc gia Việt Nam rất lầm than: Dân chúng điêu linh gia đình tan hoang. Tà thuyết mê lòng, chiến tranh càng tai ác tàn hung. Mong thấy con đường dìu tới thanh bình.

ĐK. Ôi Maria, Mẹ thương giơ tay uy quyền, cho giang sơn con toàn an. Và cho Dân nước bớt cơn cùng khốn. Ôi Maria, Mẹ thương ban muôn ơn, tràn lan trên quê hương Việt Nam. Xin đến muôn đời còn nhớ ơn lòng.

2. Mẹ rất nhân từ, Quốc dân Việt Nam rất thành tâm. Nhưng đến bây giờ chưa còn yêu tin. Mẹ dắt đưa về, sống trong nguồn chân lý ngàn năm. Thiên Chúa muôn đời thờ kính tôn sùng.

85. MẸ TUYỆT MỸ

ĐK: Mẹ tuyệt mỹ không hề vấn vương tội tình, diễm lệ như ánh bình minh. Mẹ hoàn toàn trong sạch tinh khiết, như muôn hoa tươi xinh.

1. Mẹ là vườn khép kín, là mạch suối niêm phong. Mẹ là hoa thuỷ tiên, thắm xinh muôn mầu muôn hương.

2. Mẹ tràn đầy thánh đức, hồn tinh trắng cao quang. Mẹ là bông huệ tươi, điểm tô vương toà thiên cung.

3. Mẹ là nguồn ánh sáng, hằng soi dẫn muôn dân. Tìm về quê bình an, sống vui trong niềm hân hoan.

86. MẸ TỪ BI (Minh Trân)

1. Mẹ từ bi, ngày nay con đến nép thân, dưới áo Mẹ lành che khuất bao u buồn nơi khóc than. Đời con đang sống, giữa ba đào trăm nguy biến. Xin Mẹ dắt dìu con qua khỏi nơi nguy nan.

ĐK: Ôi Maria, Ôi Mẹ từ bi lân tuất. Lo sợ ba thù, con nép dưới áo Mẹ từ nhân. Mẹ coi con khỏi chước ba thù đang khuấy khuất. Đưa về Thiên đàng cùng Mẹ hưởng phúc thanh nhàn.

2. Ôi Mẹ ơi, đời con bao năm tháng qua. Kiếp sống phong trần đây đó bao lần tình mẹ vắng xa. Rồi con yếu đuối ngã trên đường gai dương thế. Xin Mẹ dắt dìu con vui bước đi theo Mẹ.

87. NÀO ĐỒNG THANH (2/4)

ĐK: Nào đồng thanh ca khen Nữ Trinh. Lòng từ bi hay thương chúng con, hơn hết muôn người mẹ yêu con cái chính mình đã sinh. Nào đồng thanh ca khen tôn kính. Một tình yêu cao sang nhất Thiên đình. Mà Chúa phép tắc uy linh, ban vì thương nhân thế tội tình.

1. Hỡi Thánh nữ Maria ôi êm vui. Con xin dâng trót nơi Mẹ lành một đời. Với phúc lớn lao Danh mẹ trên muôn nơi. Và Mẹ dắt chúng con tới quê trên trời.

88. NÀY ĐOÀN CON (2/4)

ĐK: Này đoàn con sướng vui cùng ca mừng Mẹ vinh hiển, Mẹ nhân ái. Là vinh quang Thiên đình ngàn đời, là máng chuyên muôn ơn xuống cho mọi người khắp mọi nơi.

1. Mẹ đẹp như đoá hoa hồng toả ngàn hương. Mẹ như ánh sao mai soi lối cho trần gian. Mẹ là như cửa Thiên đình mở rộng luôn. Đoàn con đến nương thân, Mẹ chở che vẹn toàn.

2. Mẹ ủi an những tâm hồn nặng sầu đau. Mẹ nên chốn nương thân cho hết những tội nhân. Mẹ cầu cho giáo dân được vững niềm tin. Mẹ vinh sáng cao quang như ánh trăng diệu huyền.

89. NÀY ĐỜI CON (Kim Long)

ĐK: Này đời con sầu thương nguy khó. Cầu Mẹ thương chở che nâng đỡ. Chiếu ánh huy hoàng soi lối đường, đưa bước theo Mẹ, con vững lòng. Mẹ ở bên hồn con con luôn mãi. Dù thuyền con đã buông tay lái, sóng gió tư bề đang thét gào, nhưng có bóng Mẹ con chẳng nao.

1. Cúi xin mẹ che chở hồn xác con. Lúc yên hàn gió đời vương dịu hiền. Cũng như giờ khổ sầu lòng héo hon. Ngước lên Mẹ, con tiến bước vững bền.

2. Ngước lên Mẹ kêu cầu Mẹ đoái thương. Đến lau sạch mắt lệ đang tuôn trào. Dẫn đưa về quê trời hằng ước mong. Sống bên Mẹ, con lãng quên u sầu.

90. NĂM XƯA TRÊN CÂY SỒI

1. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: Hãy mau ăn năn đền bồi - Hãy tôn sùng Mẫu Tâm - Hãy năng lần hạt Mân Côi.

ĐK. Mẹ Maria ơi! Mẹ Maria ơi! Con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi, Đức Tin sáng ngời.

2: Đôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lờp người gần xa đua nhau bước tới. Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời. Ngước trông về Mẫu Tâm, sống trong Tình Mẹ yên vui.

91. NGÀY NAY CON ĐẾN

ĐK. Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên đình. Dâng ngành Văn côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hoà với cung đàn, xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa. Lòng con yêu mến, cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan, giữa chốn sa trường nguy biến, xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn.

1- Mẹ ơi, lời con thiết tha nài xin. Con năng ngắm phép Văn côi từ đây. Nầy con thành tâm mến yêu cậy tin, cao rao phép thánh Văn côi hàng ngày.

3- Ngày đêm đoàn con hết tâm nài van. Mẹ đưa Hội Thánh qua cơn lầm than. Mẹ ơi, Mẹ thương Giáo Hội Việt Nam, giơ tay cứu vớt xuống ơn tràn đầy.

92. NHƯ MỘT VẦNG TRĂNG (Nguyễn Đức Huyến) 3/4

ĐK: Như một vầng trăng, vầng trăng tuyệt vời. Muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung. Muôn ngàn đoá hồng khoe mầu đẹp xinh. Hương băng trinh say đắm trong tình người. Maria Trinh vương mến yêu lòng con. Con say sưa cung đàn vương trầm lắng. Maria Trinh vương mến yêu Mẹ ơi. Xin giơ tay ban hồng ân tràn đầy.

1. Trên đôi môi mềm, e ấp con nguyện cầu. Xin Mẹ chở che. Lòng con sợ lo khi hoàng hôn buông xuống, nếu không có Mẹ ủi an.

2. Khi con âu sầu, con ngước trông lên Mẹ. Xin Mẹ ủi an. Từ nay về sau trên đường đời nguy biến, sẽ luôn có Mẹ chở che.

93. ÔI NỮ VƯƠNG CAO SANG

ĐK. Ôi Nữ Vương cao sang quyền phép trên trời, ngày nay con đến khấn dâng trót mình con. Xin đoái thương xem con hầu ngã giữa vời. Nhờ Mẹ tra tay cứu giúp xác hồn.

1- Khấn dâng Mẹ trót cả cuộc đời: Tình yêu, ước muốn tuổi xuân. Cúi xin Mẹ hãy thẩm nhậm lời, dắt dìu con xa thoát lưới trần.

2- Những khi lòng khắc khoải buồn rầu, cùng Mẹ con sẽ thở than. Những khi lòng chán nản ưu sầu, xin Mẹ thương an ủi đỡ đần.

94. ÔI TRÁI TIM VẸN TUYỀN (Hải Linh)

ĐK: Ôi Trái Tim Vẹn tuyền, không nhiễm vương tội nguyên. Lòng con cất tiếng tung hô cảm mến, Trái Tim nhân lành cực khoan. Lòng con cất tiếng tung hô cảm mến, Trái Tim quá yêu nhân trần.

1. Mẹ như sao sáng chiếu trong khắp trời.Toà cao chói lói bên Chúa Ba Ngôi. Ôi Trái Tim Mẹ chứa chan hồng ân, thương giúp đoàn con khốn khó thế trần.

2. Lòng Mẹ đau đớn xót xa trăm đường. Vòng gai thấu suốt in bao vết thương. Con quyết tâm đền những nỗi bạc vong. Tin kính cậy trông yêu mến hết lòng.

95. SỐNG GẦN MẸ (Nguyễn khắc Xuyên)

ĐK. Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc biết bao, Mẹ ơi! Sống gần Mẹ lòng con êm đềm thiết tha, Mẹ ơi!

1- Lòng Mẹ ấm êm dịu dàng con muốn đêm ngày đến nương tựa bên lòng. Mẹ con thở than thiết tha nỗi vui hoặc nỗi buồn lòng con được thảnh thơi. Đời con chứa chan bao tình âu yếm khi được sống bên Mẹ đêm ngày. Lòng con yên hàn vững tin tới khi về Quê Trời là cõi vui đời đời.

96. TUNG HÔ NỮ VƯƠNG (Nguyễn Duy Vi)

ĐK: Tung hô Nữ vương cao sang hiển vinh. Ôi Mẹ khiết trinh, tình lân ái hằng thương khắp người thế. Xin cho chúng con xa chốn trùng khơi, an bình sáng tươi, lời hoan hỉ còn vang khắp muôn đời.

1. Nơi huy hoàng thiều quang, các thánh thần ca hát, hoà kính Nữ vương chín tầng lưu luyến. Cao ngự toà cực sang xuống phúc lành lai láng, hùng vĩ sắc hương lẫy lừng uy quyền.

2. Xưa bởi ngành giesse thắm nở mầu xinh tốt, dìu tiếng vẻ vang chức Mẹ Thiên Chúa. Muôn điệu nhạc hỉ hoan xướng kính Mẹ không ngớt. Trông đến chúng dân hãy còn lưu đầy.

3. Như con thuyền trên khơi đón ánh vàng soi lối, con đón ánh Mẹ giữa trời đen tối. Cho muôn hồn lầm than chóng thấy ngày quang sáng. Non nước mến yêu thấy ngày huy hoàng.

97. THÀNH TÂM DÂNG BÀI CA (3/8)

ĐK: Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi, cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời.

1. Khúc ca dâng tiến Mẹ, ngát bay tựa hương trầm, lời ca còn vang vang, hoà ý thơ trìu mến.

2. Tiếng con vang tời trời, tán dương Mẹ muôn đời, hoà tâm tình nơi nơi, nguyện lắng nghe Mẹ hỡi.

3. Khúc ca dâng tiến Mẹ, thắm xinh tựa trăng rắm, đẹp như ngàn hoa xuân, bền vững hơn trời đất.

4. Khúc ca dâng tiến Mẹ, thắm tươi ngàn thế hệ, dù bao đời phôi pha, tình mến không bờ bến.

98. THỀ HỨA HẾT TÂM TÌNH (BỐN LỜI NGUYỀN) (Minh Đệ)

ĐK. Thề hứa hết tâm tình cùng Mẹ mến yêu. Con cao rao danh Maria. Thề hứa hết tâm tình cùng Mẹ mến yêu. Con cao rao danh Maria!

1- Dù lúc yên vui dù đắng cay, ôi Maria! Nguyện giữ luôn một niềm tớ ngay, ôi Maria!

3- Đời sống con yêu Mẹ thiết tha, ôi Maria! Giờ chết con lên trời xướng ca, ôi Maria!

99. TRÊN CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ (Nguyễn khắc Xuyên)

ĐK. Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con vững tâm lòng tin, tiến lên bình yên. Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con vững tâm lòng tin, tiến lên bình yên.

1- Trời đêm vắng sao sương về, đường xa thăm thẳm khuất bóng quê. Con băn khoăn đưa mắt trông tìm đây đó, có ai bạn đường cùng đi khỏi lo? Mẹ ơi bóng đêm rợn rùng, vực sâu đang gầm dưới lá rung! Con lao đao sắp ngã trên đường nguy khốn, đoái thương con cùng, Mẹ Đấng Chí Tôn.

2- Mẹ Maria nhân từ, Mẹ như ánh trăng chiếu bóng đêm. Bên tai con âu yếm tiếng Mẹ khuya sớm. Chúng con lo gì sầu thương vấn vương. Mẹ ơi dẫu xa muôn trùng, Mẹ thương đến hồn rất đáng thương. Con đây là giá máu Con Mẹ yêu dấu. Vững tin ở Mẹ thương đến con nhiều.

100. TRONG NẮNG MAI (Kim Long)

1. Trong nắng mai huy hoàng, rộn ràng chim trời ca hát, muôn đoá hoa đẹp tươi, theo Thần sứ con dâng lời.

ĐK: Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ liên, đẹp tươi diễm lệ khôn sánh, ngàn đời dâng lời hoan ca Maria.

2. Trong bóng đêm chập chùng, bầu trời thêu ngàn tinh tú. Muôn tiếng ca đầy vơi, theo Thần sứ con dâng lời.

3. Trong đắng cay u sầu, cuộc đời vương màu tang chế, nhưng sáng ngời niềm tin, theo Thần sứ con dâng lời.

101. TRƯỚC THÁNH NHAN MẸ DỊU DÀNG (2/4)

ĐK: Trước Thánh nhan Mẹ dịu dàng đầy phúc ân, đoàn con đến thành kính dâng cả xác hồn. Mẹ giơ tay từ bi uy quyền. Mẹ ơi, xin nhận tấm lòng thành, trót niềm trung trinh với tình thảo hiếu, lễ vật dâng lên là trái tim yêu.

1. Trong đời sống, có những ngày rét run như một trời đông, thì đoàn con hân hoan nhìn lên mừng Mẹ cao sang hiển vinh. Chí trung thành chẳng đổi rời, lúc vui mừng có Mẹ chung vui.

102. VÌ TỘI TRẦN GIAN SAY ĐẮM (3/8)

1. Vì tội trần gian say đắm dục tình, làm cho Trái Tim Mẹ đây tan nát trăm phần. Hỡi con là kẻ tri ân, hãy đem hết tình báo đền công ơn.

ĐK: Đời con trước, thôi đã trót vô ơn. Rầy con quyết đem hết cả đời sống. Lòng khăng khít con hết sức trung thành. Mà báo đáp lòng Mẹ yêu thương.

2. Lòng Mẹ giờ đây đau xót trăm phần. Vì tội chúng con say mê theo thói phong trần. Thôi con đừng tiếc sự đời. Hãy yêu mến Mẹ hết tình con ơi.

103. XIN MẸ NGHE TIẾNG CON (Trinh Cát)

ĐK: Xin Mẹ nghe tiếng con khẩn cầu những khi âu sầu đau đớn. Xin Mẹ xuống muôn vàn sức cho hồn con an vui tháng ngày. Giữa nơi lưu đầy, nếu không có Mẹ thì đời con thành đời lầm than sầu khổ. Nếu không có Mẹ giữa nơi lưu đầy, ngày gian nan con biết thở than với ai.

1. Trần gian hỡi có ai buồn sầu, xa quê hương có ai âu sầu, mau chạy lại đây, bên Mẹ nhân thay, linh hồn ta sẽ sống đời vui say.

2. Hôm nay con đến đây xin vì sự thương khó, Mẹ nỉ non bên Fatima trên cây sồi. Xin thương xem những khi linh hồn đầy sầu khổ, cho con vui những ngày lưu đầy còn xa xôi.

IV. Thánh Ca Trong Các Giờ Đền Tạ

104. THỜ LẠY CHÚA

ĐK. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa uy quyền khả ái, trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa uy quyền khả ái, nương mình dưới thế trần.

1. Hồi tưởng xưa kia, Cha đã hy sinh nằm Thánh giá, lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa tâm Cha. Mà nay Cha muốn dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi qúi giá, Mình Cha đây sẵn chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.

2. Và tổ tông xưa thu tích Ma-na dành sức sống, đường quê có lâu công, mà không quản long đong. Nhờ Cha nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông, ngàn hiểm nguy chất đống, hồn con bước tới cùng. Tới quê Thiên Đàng con ước mong. Có Cha lẽ nào con ngã lòng.

405. CON QUÌ GỐI

1. Con qùi gối thờ lạy Chúa, cảm tạ Chúa thương chúng con vô biên. Con qùi gối thờ lạy Chúa, dâng niềm mến tin lên Chúa nhân hiền.

ĐK. Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

2. Con thờ lạy Chúa ngự trong Phép Mầu Nhiệm. Chúa ẩn mình đi chỉ vì thương yêu con. Con thờ lạy Chúa ngự trong phép mầu nhiệm. Chúa ở gần con tủi sầu thôi héo hon .

106. PHÚT KÍNH THỜ

1. Qùy đây nguyện đem hết cả tâm tình, con thờ lạy Chúa chí linh . Là Cha Ái ân bởi trời ngự xuống, làm của dưỡng nuôi phù trì muôn dân. Ôi linh hồn ca mừng Chúa uy linh quyền thế, đã vì tình yêu mến, xuống đây mưa tưới cho hồn con thắm một nguồn ơn muôn phần thắm tươi.

ĐK. Ôi yêu đương cả lòng Chúa Giêsu, Ái ân trong bánh các Thiên Thần. Con tha thiết cúi tôn thờ vui sướng, Chúa ẩn mình cùng con chốn gian trần .

2. Qùi đây nguyện đem hết cả tâm tình, con thờ lạy Chúa chí linh. Người như Bánh xưa hộ phù E-li, đường xa núi cao bền dồn chân đi. Ôi linh hồn ca mừng Chúa uy linh quyền thế, đã vì tình yêu mến. Bánh thiêng nâng đỡ cho hồn đi tới một ngày mai bên Người muôn đời .

107. LÒNG CON ĐAU ĐỚN

ĐK. Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa. Cậy trông Máu Thánh Chúa thương xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua lạc bước con mất tình Chúa. Nhờ lòng lân tuất Chúa thương thứ tha tội con.

1. Ở Cha nhân từ xin thương xem người tội lỗi. Kêu khóc than van đêm ngày hết lòng cậy trông. Lòng Cha hay thương, nay con lo buồn thống hối. Chúa nhân từ thương xót con cùng.

2. Thế gian điêu tàn miệt mài trên đường tội lỗi. Mê đắm gian tham, khinh mạn chính Nguồn Bình An. Này con kêu van, nhờ lời Đức Mẹ tâu đối. Chúa nhân từ thương xót nhân gian.

108. QÙI BÊN CUNG THÁNH

ĐK. Qùi bên Cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh đẫm lệ nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng Tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1. Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê, máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong Tình Cha.

109. CHÚA NHÂN TỪ

ĐK. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết.Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

1: Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.

2: Rửa con nên trinh trong giũ sạch mọi gian ác, cứu con thoát tội khiên, con thành tâm thú lỗi lầm.

110. BÁNH CÁC THIÊN THẦN

1. Đây là bánh các Thiên Thần, nay nên bánh nuôi nhân trần. Con quì gối để tôn thờ, Cha ngự xuống trong lòng.

ĐK. Ôi Giêsu mến yêu muôn nghìn! Con được Chúa vô cùng thương đến. Cha ban thân xác dưỡng nuôi liên. Con đây biết lấy chi báo đền.

2. Cha là Chúa các Thiên Thần, nay Cha xuống giữa gian trần. Con quì gối để tôn sùng. Cha ngự xuống trong lòng.

111. CON THỜ LẬY CHÚA

1. Con thờ lậy hết tình, Chúa ngự trong phép Thánh, yêu quí nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

ĐK. LÒng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca, dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

112. CON MUỐN CHÚC MỪNG

1. Con muốn chúc mừng mầu nhiệm, Máu Thịt Thiên Chúa hiển vinh. Giá chuộc muôn dân trần thế, Sinh bởi lòng Đức Nữ Trinh.

ĐK. Ôi bí tích cực uy linh! Chúng con thành kính sấp mình. Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới. Mắt không thể thấy nhưng lòng vững tin.

2. Sinh xuống gian trần hèn mọn xuôi ngược gieo rắc lời thiêng. Chúa còn lập nên Tiệc Thánh, dưỡng nuôi hồn xác nhân trần.

3. Trong tối chia ly tiệc niệm, ban truyền bánh miến rượu nho, kíp thời trở nên Thịt Máu, chính tay tặng các Tông Đồ.

113. ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ

ĐK. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.

1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì con lo gì. Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ chi Mẹ ơi!

2. Mẹ ơi giờ đây con thực tình thống hối. Con đường xưa tội lỗi, nguyện xa cách rồi, xa cách rồi. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ. Biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.

114. MẸ RẤT NHÂN TỪ

1. Mẹ rất nhân từ Quốc gia Việt Nam rất lầm than: Dân chúng điêu linh gia đình tan hoang. Tà thuyết mê lòng, chiến tranh càng tai ác tàn hung. Mong thấy con đường dìu tới thanh bình.

ĐK. Ôi Maria, Mẹ thương giơ tay uy quyền, cho giang sơn con toàn an. Và cho Dân nước bớt cơn cùng khốn. Ôi Maria, Mẹ thương ban muôn ơn, tràn lan trên quê hương Việt Nam. Xin đến muôn đời còn nhớ ơn lòng.

2. Mẹ rất nhân từ, Quốc dân Việt Nam rất thành tâm. Nhưng đến nay còn bao người chưa tin. Mẹ dắt đưa về, sống trong nguồn chân lý ngàn năm. Thiên Chúa muôn đời thờ kính tôn sùng.

115. NĂM XƯA TRÊN CÂY SỒI

1. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: Hãy mau ăn năn đền bồi - Hãy tôn sùng Mẫu Tâm - Hãy năng lần hạt Mân Côi.

ĐK. Mẹ Maria ơi! Mẹ Maria ơi! Con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi, Đức Tin sáng ngời.

2. Đôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lờp người gần xa đua nhau bước tới. Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời. Ngước trông về Mẫu Tâm, sống trong Tình Mẹ yên vui.

116. XIN VÂNG

1. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG.

ĐK. XIN VÂNG, Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG. Hôm qua, hôm nay, và ngày mai. XIN VÂNG, Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG, hôm nay, tương lai, và suốt đời.

2. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ. Lòng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, Bầy chông dâng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG.

117. NGUỒN CẬY TRÔNG

1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.

ĐK. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là NGUỒN AN VUI. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhậm lời.

2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, Liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin Mẹ, dọi ánh huy hoàng, Nguồn sáng Tin Yêu, yêu Mẹ tin Chúa Trời.

118. CON DÂNG VỀ MẸ

ĐK. Con dâng về Mẹ, một lòng tin yêu bao la. Một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ, lời kinh như áng hương trời, dịu hiền tỏa bay nơi nơi.

1. Con dâng về Mẹ, trọn cuộc đời nơi khóc than. Đường đời nguy nan Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.

2. Con dâng về Mẹ, lời nguyện tin yêu thiết tha. Dù đời phôi pha, Tình yêu vẫn luôn đậm đà.

119. GIỜ ĐÂY ÊM ÁI

1. Giờ đây êm ái nhất cả đời con. Tấm lòng khiêm cung ước muốn hiến thân. Giờ đây êm ái nhất cả đời con. Hết tình con xin kính dâng xác hồn.

ĐK. Ôi Maria, này con thiết tha tận hiến cho Mẹ, hồn xác, tâm tư, ước mong. Ôi Maria, này con thiết tha tận hiến cho Mẹ, chỉ biết yêu Mẹ hết lòng.

2. Quỳ đây kêu khấn thiết tha nài van. Giúp lòng con luôn chí khí sắt son. Qùy đây kêu khấn thiết tha nài van. Muôn ngàn gian truân quyết không biết sờn.

120. LẠY MẸ XIN YÊN ỦI

ĐK. Lạy Mẹ xin yêu ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi đau buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

1. Ớ Mẹ rất nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con, Mẹ xin lĩnh quyền.

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế trần.

3. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con, và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên, từ nay hết lo lắng, hết ưu phiền.

121. BIẾT LẤY GÌ CẢM MẾN

ĐK. Biết lấy gì cảm mến. Biết lấy chi báo đền. Hồng ân Chúa cao vời. Chúa đã làm cho con.

1. Thương con từ ngàn xưa. Một tình yêu chan chứa. Và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến. Và này con xin đến. Một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.

2. Trao cho con lời Chúa Dù đời con hoen úa. Nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước. Và này con gieo bước. Nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người.

3. Chân đi đạp đồi non. Biển đời bao sóng gió. Người đỡ nâng con dù nguy biến vẫn ở cùng con. Yêu thương làm hành trang. Ngọn đèn tin thắp sáng. Một đời vui như đàn chim hót, suối reo đầu nguồn.

4. Xin cho con bình an. Và dầu bao nguy biến. Cuộc đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian. Xin cho con nghèo khó. Cuộc đời bao nguy khốn. Đời hạnh phúc con là chính Chúa gia nghiệp trọn đời.

122. ĐẾN MUÔN ĐỜI

ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn.

2. Vì tình yêu bao la Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy, con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng,Ngài êm ái nào hơn.

123. ĐÂY NHIỆM TÍCH

Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quí, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mối đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

124. HÁT LÊN BÀI CA

ĐK. Hát lên bài ca (hỡi ngàn dân) hãy hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Sáng trong niềm tin (một niềm tin) khắp thế nhân chung tiếng hoan ca dâng Chúa Thiên đình.

TK. Về đây muôn người nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời, hoà tiếng nơi nơi tung hô Chúa. Trong nắng ban mai hoa lá khoe tươi, chim hót vui say muôn khúc tân ca mau vang xa.

125. XIN CHÚA NGÔI BA (Veni Creator Spiritus)

Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm,
Soi lòng con đầy u mê tối tăm.
Hộ giúp con cầm trí cầu xin nên,
Mở miệng cao rao Thánh Danh Người luôn.

Thêm sức cho con phá tan chước ma,
Xua đoàn Satan quân ra rất xa.
Nhờ Chúa bênh vực dẫn đàng chỉ soi,
Để con được yên trí không sợ nguy.

Ao ước trông mong các ơn Chúa ban,
Như mạch thông ra luôn ơn chứa chan.
Mà tưới cho lòng kẻo còn khô khan,
Rửa linh hồn nhơ uế nơi trần gian.

Con dám xin tin kính nơi Chúa Cha,
Tin thật Ngôi Hai Cha sinh phát ra.
Và Chúa Thánh Thần quả là Ngôi Ba,
Bởi Cha con yêu Mến nhau mà ra.

Con kính tôn Ba Ngôi thương xót thay,
Tác thành nên thân con sống nay,
Đành chết khổ hình cứu chuộc tội con,
Khấng đoái thương ban ơn đêm ngày luôn. Amen.

126. CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

1- Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con. Đem xuống cho con hồng ân chan chứa. Trau dồi cho đáng ngôi Thánh đường.

ĐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba. Đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2- Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối, luôn trung thành.

(Hết)

Đọc nhiều nhất Bản in 01.04.2006. 08:59