Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Yểm Trợ Hiệp Thông Với GHVN Của Cộng Đồng Công Giáo VN Miền Đông Nam Hoa Kỳ

§ Bs Nguyễn Tiến Cảnh

I- Nhận Định:

Trong thời gian gần đây

1- Đồng bào, thanh niên sinh viên Việt Nam ở trong nước và hải ngoại rầm rộ tuần hành biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lăng, chính thức sát nhập hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ Trung Quốc

2- Đồng bào công giáo tổng giáo phận Hanội và xứ Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế Hanội tuần hành cầu nguyện yêu cầu nhà nước trả lại Tòa Khâm Xứ, tài sản của xứ Thái Hà và các cơ sở, đất đai của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

3- Đồng bào toàn quốc biểu tình tại Hanội và Saigòn yêu cầu nhà nước trả lại tài sản của dân đã bị nhà nước chiếm đoạt bất công.

4- Đây là những yêu cầu chính đáng, hợp lý và hợp pháp một cách hòa bình của người dân, đặc biệt và cụ thể về việc đòi giải quyết trả lại nhà đất cho người dân cũng như các cơ sở tôn giáo mà chính phủ đã ban hành, như mấy điều đã được minh thị sau đây:

4.1 Điều 70 Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, năm 1992 khẳng định: “Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được nhà nước bảo hộ”.

4.2 Hướng dẫn số 500 HD/TGCP ngày 4-12-1993 của Ban Tôn Giáo Chính Phủ về việc chỉ thị 379/TTg của Thủ tướng chính phủ về hoạt động tôn giáo nêu rõ: “Nơi thờ tự của các tôn giáo cho mượn có thời hạn nay đã hết hạn thì phải trả lại. Nếu còn nhu cầu sử dụng thì phải thỏa thuận với Giáo Hội. Nếu chưa hết hạn mà sử dụng không đúng mục đích thì phải trả lại….Không để dân lấn chiếm nơi thờ tự. Ở những nơi do tồn tại của quá khứ, nơi thờ tự có dân đang ở thì chính quyền địa phương phải có kế hoạch giải tỏa trong một thời gian nhất định”

4.3 Thông tư 01/1999/TT-TGCP ngày 16-6-1999 của Ban Tôn Giáo Chính Phủ hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị Định số 26/1999/NĐ-CP ngày 19-4-1999 của Chính Phủ về các hoạt động tôn giáo, nhấn mạnh: “Không để cơ sở tờ tự bị lấn chiếm. Nhà nước bảo hộ cơ sở thờ tự tôn giáo”.

4.4 Điều 26 Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo, ngày 18-6-2004 ghi rõ ràng: “Tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó”.

II- Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Miền Đông Nam Hoa Kỳ Đồng Thanh Yểm Trợ Cầu Nguyện Cho Quốc Thái Dân An.

1- Tích cực cùng toàn dân đẩy mạnh công cuộc tranh đấu đòi Trung Quốc phải trả lại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, hải phận và đất đai của nước Việt Nam.

2- Đòi hỏi chính quyền Việt Nam chính thức lên tiếng với quốc tế và người dân Việt yêu cầu Trung Quốc trả lại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lại choViệt Nam

3- Tích cực yểm trợ các đòi hỏi của Tòa Tổng Giám Mục Hanoi, Saigon, Huế, xứ Thái Hà thuộc dòng Chúa Cứu thế Hanội về việc yêu cầu nhà nước trả lại các cơ sở và tài sản của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam…

4- Yêu cầu nhà nước từ địa phương tới trung ương phải nghiêm chỉnh tôn trọng luật pháp quốc gia, chủ động giải quyết một cách công bằng và hợp lý, trả lại đất đai, tài sản của người dân đã bị chiếm đoạt bất công cũng như các cơ sở, tài sản của Giáo Hội công giáo đã bị tịch thu hoặc chiếm mượn.

5- Chúng tôi tin rằng các quan chức nhà nước tại các địa phương cũng như trung ương phải nêu gương thực thi pháp luật và công lý công bằng triệt để với lòng quảng đại yêu thương và phục vụ người dân đúng tinh thần “Phụ Mẫu chi dân”. Tài sản của dân thì phải hoàn trả lại cho dân. Tài sản của của Tôn giáo thì phải trả lại cho Tôn giáo. Như vậy mới đúng nghĩa “công bằng” của một Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa “văn minh và tiến bộ”.

6- Trong khi chờ đợi nhà nước có những giải quyết tích cực tốt đẹp nhất, Cộng đồng Công Giáo Việt Nam miền Đông Nam Hoa Kỳ tiếp tục cùng đồng bào trong nước và hải ngoại, đặc biệt Tổng Giáo Phận Hanội tiếp tục hiệp thông cầu nguyện, xin Thiên Chúa là cha nhân từ và công bằng vô cùng giúp cho những đòi hỏi chính đáng của người dân oan và của Giáo Hội được thõa mãn. “….….cái gì của Thiên Chúa phải trả lại cho Thiên Chúa”.

7- Để cụ thể hóa mỗi người công giáo Việt Nam tai miền Đông Nam Hoa Kỳ hiệp thộng cầu nguyện mỗi cuối tuần hoặc cá nhân / gia đình hoặc cộng đoàn, đọc 5 kinh Lạy Cha, 5 kinh Kinh Mừng và Hát bài Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxico với tâm tình cầu xin cho Quốc Thái Dân An, không còn cảnh “Người bóc lột Người”.

Kinh Hòa Bình

Lạy Chúa từ nhân!
Xin cho con biết mến yêu
Và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dùng con
Như khí cụ bình an của Chúa

Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm
Ðem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí
Ơn An Bình.

Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô khó khăn, Linh Mục Kim Long phổ nhạc nhạc sĩ Liên Bình Định hòa âm,

Làm tại Orange Park, Florida ngày 15 tháng 1 năm 2008

TM/ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Miền Đông Nam Hoa Kỳ
Bs Nguyễn Tiến Cảnh
Chủ Tịch/CĐGD

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 22.01.2008. 02:21