Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ý thức về ơn gọi và sứ mạng của người kitô hữu

§ Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

Bài giảng của Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT trong đêm Hiệp Thông Tạ Ơn và Cầu Nguyện cho Công Lý tại Dòng Chúa Cứu Thế Saigòn ngày 14/12/2008.

- Gioan: một chứng nhân tuyệt vời. Chúng ta có dám theo gương của ông Gioan tẩy giả để làm chứng cho Chúa không? ...

Nghe 24:42 | Download

81208ChaKhai-luloa.jpg


Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.12.2008. 01:28