Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ý kiến của Ban Đoàn Kết Công Giáo Quận Đống Đa về nhà đất Xứ Thái Hà

§ Phêrô Nguyễn Đức Trọng

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2008

... Kính xin đề nghị Thành phố thu hồi và giao lại toàn bộ khu đất mà Công ty May Chiến Thắng chiếm dụng cho giáo xứ Thái Hà sử dụng vào mục đích chung là hợp lẽ công bằng, hợp lòng người, thuận đạo Trời. Vì trả lại cho giáo xứ Thái Hà là trả về cho dân, tức vẫn là của Nhà nước. Nhà nước ta là của dân, do dân và vì dân mà ra. (xin xem phóng bản)

_7673.jpg
_7674.jpg
_7675.jpg
_7676.jpg
_7677.jpg
_7678.jpg
_7679.jpg


Phêrô Nguyễn Đức Trọng

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.08.2008. 12:38