Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Vụ Tòa Khâm Sứ có thể sẽ phá tung con đê của cộng sản đang giam hãm Việt Nam

§ Nguyễn Hữu Công

Đài Little Saigon Radio 29/1/08 -- Vụ đòi lại khu nhà đất nguyên là Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội sẽ phải giải quyết như thế nào? Nếu câu chuyện này xảy ra tại một nước dân chủ, có pháp luật rõ ràng thì câu trả lời rất dễ dàng...


Download (1.4Mb)


Vụ Tòa Khâm Sứ là lỗ châm kim. Nó có thể sẽ phá tung con đê của cộng sản đang giam hãm Việt Nam, và Cộng sản Việt Nam đang ngồi trên đống lửa.

Nguyễn Hữu Công

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 29.01.2008. 11:20