Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video Tiếng cồng chiêng nơi linh địa Đức Bà ở Thái Hà

§ Thái Hà

Trưa 26.08.2008, các chị em người Mường đến Thái Hà hiệp thông cầu nguyện
• Xem tập hình Tiếng cồng chiêng nơi linh địa Thái Hà ngày 26/08/2008

1. Các chị em người Mường đến hiệp thông


2. Cầu nguyện tại Thái Hà chiều 26.08.2008


Thái Hà

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 26.08.2008. 10:39