Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video Thái Hà ngày 28/8/2008: Công An Bắt Giáo Dân Tại Linh Địa Đức Bà

§ Thái Hà

THÁI HÀ 28.08.2008 -- Công an đưa giấy triệu tập rồi bắt luôn chị Nguyễn Thị Nhi

Thái Hà

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.08.2008. 23:35