Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video Phản ứng sau phiên xử giáo dân Thái Hà

§ Gia Minh

Sau khi phiên xử kết thúc vào chiều ngày 8/12/2008, giáo dân Xứ Thái Hà đã tập trung tại nhà thờ để dâng lễ tạ ơn. Tuy vậy, đối với án treo và cảnh cáo mà tòa tuyên cho 8 người trong cuộc, thì ý kiến của những người mà chúng tôi liên lạc được đều không đồng thuận.

Video provided by Giaosuthaiha.org
Voice: Gia Minh/RFA

Gia Minh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 10.12.2008. 01:35