Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video: Nhà nước bắt đầu làm công tác dân vận với giáo dân cầu nguyện ở Tòa Khâm Sứ

§ Minh Đức

Nhà nước bắt đầu làm công tác dân vận với giáo dân nằm lỳ ở Tòa Khâm Sứ. Chính nghĩa không có thì lấy gì mà vận động?

Minh Đức

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 26.01.2008. 07:33