Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video giáo dân Thái Hà đòi công lý

§ Thái Hà

HÀ NỘI 09.04.2008 -- Những hình ảnh trung thực, sống động và đầy can đảm của giáo dân Thái Hà khi họ phải đối chất với công an và các viên chức chính quyền.


Xem tiếp phần (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)

Thái Hà

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 10.04.2008. 09:27