Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video giáo dân mừng vui sau phiên tòa ngày 12.8.2008

§ Anthony Mary

1. Cảnh giáo dân mừng vui sau phiên tòa

2. Diễn hành trên đường về giáo xứ Thái Hà

3. Về giáo xứ Thái Hà tham dự Lễ Tạ Ơn

Anthony Mary

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.12.2008. 12:51