Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video Công An Dùng Dùi Cui Đánh Giáo Dân Thái Hà đang cầu nguyện

§ Thái Hà

HÀ NỘI 28/8/2008 -- Công an đã sử dụng hơi cay và dùi cui điện đánh giáo dân Thái Hà đang khi họ cầu nguyện.

Thái Hà

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 28.08.2008. 12:03