Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video: Các Diễn biến tại Tòa Khâm Sứ 19.9.08

§ Thái Hà

TÒA KHÂM SỨ - Chuông Nhà thờ lớn Hà Nội đổ từng hồi dài, báo hiệu sự nguy khốn của Giáo hội. Trong giây phút nguy nan, hàng loạt các linh mục, giáo dân thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội đã về Toà Khâm sứ.

Đoạn đường phố Nhà Chung đã bị phong toả hai đầu. Tất cả truờng học bị đóng cửa, Dòng Mến Thánh Giá và Toà TGM không có lối đi ra vào. Đang khi đó, mấy trăm công an, cảnh sát, chó săn, xe ủi, ngăn chặn không cho tu sĩ, linh mục và giáo dân tiến tới trước Tòa Khâm Sứ để cầu nguyện. Cảnh sát đã dây giăng thép gai hầu chắn mọi lối độp nhật vào Tòa Khâm Sứ...

Các Video clip này nói lên tính cách bạo tàn của chế độ CSVN khi dùng quyền lực áp đảo của súng ống mà đàn áp dân chúng... Nhưng kết cuộc chắc chắn Đức Tin sẽ mạnh hơn.

1. Video Công an giăng kẽm gai 19.9.08


2. Cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện 19.9.08


3. Tòa Khâm Sứ trưa 19.9.08


4. Tòa Khâm Sứ chiều ngày 19.9.08


5. Tòa Khâm Sứ lúc 14g12 ngày 19.9.08


6. Tòa Khâm Sứ lúc 14g20 ngày 19.9.08


Thái Hà

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.09.2008. 08:30