Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Văn bản thứ hai của Dòng Nữ tu Thánh Phaolô Mỹ Tho gửi ông Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 3-7-2010

§ Sr. Huỳnh thị Bích Ngọc

Văn bản của Dòng Nữ tu thánh Phaolô Mỹ Tho, địa chỉ: 14 Hùng Vương, Phường 7, Mỹ Tho - Tiền Giang gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Xây dựng Quảng trường thành phố Vĩnh Long tại số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Đây là văn bản thứ hai của Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho gửi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp theo sau văn bản lần thứ nhất được gửi đi ngày 06-12-2009.

100703donkhieunaimtg_p1.jpg
100703donkhieunaimtg_p2.jpg

Sr. Huỳnh thị Bích Ngọc

Đọc nhiều nhất Bản in 07.07.2010. 22:14