Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

UBND TP Hà Nội quyết định thu hồi đất tranh chấp và giao cho UBND quận Đống đa

§ Vũ Hồng Khanh

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2008

UBND TP Hà Nội quyết định thu hồi đất tranh chấp và giao cho UBND quận Đống đa quản lý, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch và lập dự án đầu tư xâu dựng công trình công cộng phục vụ chung cho dân sự khu vực...
Vũ Hồng Khanh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 28.08.2008. 11:46