Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tình Thánh Giá (thơ)

§ JB Nguyễn Quốc Tuấn

Khi Đấng Thánh dang tay chịu nạn
Lời yêu thương đã nối kết đất trời
Cây gỗ xưa nở rộ cánh hoa tươi
Hương tình Chúa toả lan trời dương thế

Ôi Thánh Giá – Cây Vàng, bao thế hệ
Ngước trông lên như điểm tựa vĩnh hằng
Dù biển đời nghìn trùng sóng bủa giăng
Niềm tín thác trên con thuyền Thánh Giá

Khi Đấng Thánh cất lên lời tha thứ
Can-vê xưa tan bóng đêm sự dữ
Tình Trời cao đã cảm hoá quân thù
Ánh bao dung đã soi chiếu nghìn thu

Nẻo đường trần dù chia rẽ ganh đua
Bao lớp người cùng nhìn về Thánh Giá
Niềm sắt son dưới bóng cờ Vua Cả
Mong hợp hợp đoàn trong Vương Quốc Tình Yêu

Ôi Thánh Giá, nguồn sức thiêng vĩ diệu
Đã vực lên vô số những tâm hồn
Từ đớn đau trong đêm đen u ám
Bởi bất bất công và bạo lực tang thương

Này người ơi, xin hãy ngước trông
Bóng oai linh Giường Thiêng Chúa Cả
Này người ơi, hiệp dâng lời tán tạ
Cây Ân Tình nên giá cứu độ ta

Hãy tìm về với đồi xưa Thánh Giá
Mà lắng nghe tiếng vọng bởi Trời
Đừng quay gót khi lệ thánh trào rơi
Tình Giêsu vẫn thiết tha mời gọi

Xin thành tâm sấp mình hối lỗi
Trước oai linh Thánh Giá diệu vời !

18.1.2010

JB Nguyễn Quốc Tuấn

Đọc nhiều nhất Bản in 19.01.2010. 15:00