Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư hiệp thông gửi ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt của Toà GM Thái Bình

§ +GM FX Nguyễn Văn Sang

TOÀ GIÁM MỤC THÁI BÌNH

80919ThaiBinh.jpg

+FX Nguyễn Văn Sang
Giám Mục Thái Bình

(đóng dấu và ký tên)

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.09.2008. 10:35