Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư hiệp thông của Tu viện DCCT Mai Thôn

§ DCCT Mai Thôn

Ngày 14.9.2008

80914MaiThon1.jpg
80914MaiThon2.jpg

Lm GB Nguyễn Công Nghiễm
và các Linh mục, Tu sĩ DCCT Mai Thôn ký tên

DCCT Mai Thôn

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2008. 08:23