Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư hiệp thông của Giáo Phận Kontum với TGM Hà Nội

§ +GM Micae Hoàng Đức Oanh

Kontum, ngày 19 tháng 9 năm 2008

80917kontum-hanoi.jpg

(đóng dấu và ký tên)

+Micae Hoàng Đức Oanh
Giám Mục Giáo Phận Kontum

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.09.2008. 21:51